Spring til indhold

Smedebakken - sikker skolevej

Odense Kommune etablerer pudebump og en delehelle på Smedebakken ud for Kroggårdsskolen. Desuden forbedres belysningen ved de to skolepatruljer.

Pudebumpene udføres i uge 31-33. Delehellen og belysningen ventes etableret senest uge 42. 

Arbejdet udføres for at dæmpe hastigheden på vejen og sikre skolevejen til Kroggårdsskolen.

 

 

Hvornår og hvor længe?

Arbejdet udføres i perioden primo august til primo september.  

Det tager ca. 1-2 timer at fræse ud til et bump, hvorefter det tager godt en dag at etablere selve bumpet.

Arbejdet vil foregå på hverdage i tidsrummet kl. 7.00-18.00.

 

Det vil være muligt at passere Smedebakken i et spor i de perioder, der arbejdes. Der må dog forventes kø i visse tidsrum.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte trafikplanlægger Connie Juel Clausen på mobil: 21 33 20 18 eller via mail: cjc@odense.dk

Opdateret 23-10-2019

By- og Kulturforvaltningen