Spring til indhold

Ryds Å restaureres

Ryds Å restaureres i september og oktober 2020. Åen skal lægges tilbage til det forløb, den havde, før den blev rettet ud i starten af 1900-tallet.

Arbejdet foregår i ådalen imellem Villestofteengen og Villestoftegærdet mod nord og Løvsangervænget og Kærsangervænget mod syd. 

Under anlægsarbejdet er der etableret arbejdsplads syd for Villestoftegærdet. Stierne i området vil i perioder bære præg af arbejdskørsel, ligesom en del af stien langs med åen vil være spærret af i en periode. Skilte vil guide uden om det afspærrede område. - Se kort nederst på siden.

 

Passer på naturen

Forud for restaureringsarbejdet er naturindholdet på engene i ådalen blevet undersøgt. Den viden, Odense Kommune har fået her, bliver brugt til at sikre, at entreprenørens maskiner ikke kører i de områder, som er mest sårbare. Arealerne og stierne vil blive retableret efter anlægsarbejdet er afsluttet. I foråret 2021 vil kreaturerne igen gå i området og lave naturpleje på engene. 

 

Ryds Å skal slynge sig igen

Restaureringen af Ryds Å er til gavn for områdets dyr og planter – og til gavn for alle, der færdes i det smukke naturområde langs åen. 

Gennem flere år har vandet i åen ædt sig tættere på stien. I stedet for at sikre stien med års mellemrum, flyttes vandløbet nu ud i engen, hvor det oprindeligt lå. Ved at bringe åens forløb tilbage til det oprindelige forløb sikres stien permanent, og samtidig skaber restaureringen af Ryds Å bedre forhold for de fisk og smådyr, der lever i vandløbet. Det er blandt andet ørreder og elriste, som får stor gavn af vandløbsrestaureringen. Elritse fungerer som værtsfisk for den sjældne tykskallede malermusling, der som et af de få steder i Danmark lever i Ryds Å.

Udover at projektet gavner områdets dyr og planter, så vil vandløbet, når det er lagt tilbage i sit oprindelige slyngede forløb, være mere synligt fra områdets stier. Der bliver desuden etableret to nye stibroer på strækningen (se kort), så der bliver bedre muligheder for at komme på tværs af åen.

Tilladelse til vandløbs- og naturprojektet i og omkring Ryds Å

 

Ryds Å restaureres efteråret 2020

By- og Kulturforvaltningen