Spring til indhold

Rødegårdsvej - etablering af cykelgade

Rødegårdsvej er den mest anvendte cykelstrækning i Odense. Derfor ønsker Odense Kommune at forbedre forholdene og gøre strækningen mere sikker for cyklister.

Vi etablerer derfor en cykelgade på strækningen ud for skolen fra september til oktober 2019.

 

Kort over cykelgade på Rødegårdsvej og parkering langs vejen


Hvad er en cykelgade?

En cykelgade er en gade, hvor cyklister har fortrinsret på kørebanen. Biler og andre transportmidler må også køre på vejen, men de skal tilpasse sig cyklisterne. Det anbefales at køre maks. 30 km/t. Læs mere om cykelgader i Odense.

Der etableres to bump på strækningen, og der vil blive plantet træer og vilde blomster.

 

Parkering

Parkeringen i den vestlige side (mod boligerne) bliver ændret til længdeparkering. På den østlige side (mod skolen) gør vi det tydeligt, at der skal ske længdeparkering. I dag parkeres der vinkelret, selvom der er etableret længdeparkering. Af- og påstigningsstederne langs gaden ændres også til længdeparkering. Handicapparkeringen flyttes, så pladserne er tættere på skolens hovedindgang. 

Odense Kommune har foretaget parkeringstællinger, og vi vurderer på den baggrund, at der fortsat vil være et tilstrækkeligt antal parkeringspladser, selvom vi ændrer på forholdene. 

 

Tidsplan

Cykelgaden etableres fra september og forventes at være færdig til oktober 2019.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til arbejdet, kan du kontakte trafikplanlægger Kirstine Tommerup på kimto@odense.dk.
 

Opdateret 22-10-2019

By- og Kulturforvaltningen