Spring til indhold

Fortov og stiforbindelser på Hestehaven

Odense Kommune etablerer nyt fortov og stiforbindelser på Hestehaven.

Fortov og stiforbindelser etableres for at skabe sammenhæng for de bløde trafikanter mellem det nye, store erhvervsområde i området omkring Munkebjergvej og Drejebænken, Park & Ride, Nyt OUH og de eksisterende stier.

Derudover sikrer kommunen en trafiksikker overgang på både Munkebjergvej og Hestehaven for de bløde trafikanter.

Projektet bliver opdelt i etaper. 1 etape består af følgende:

  • Forlængelse af den private sti ”den grønne kile” frem til Hestehaven
  • Fodgængerfelt og dobbeltrettet cykelsti på tværs af Hestehaven
  • Shunt (smutvej) til cyklister fra Hestehaven til Munkebjergvej
  • Fodgængerfelt og dobbeltrettet cykelsti på tværs af Munkebjergvej
  • Fortov langs Hestehaven på den nordlige side

 

På kortet er etape 1 angivet med fuldt optrukne linjer. Det vides endnu ikke, hvordan de resterende etaper opdeles, og hvornår de udføres.

De øvrige etaper består af følgende:

  • Dobbeltrettet fællessti, der forbinder erhvervsområdet og det eksisterende stisystem med Park & Ride
  • Dobbeltrettet cykelsti på Munkebjergvej nord for Hestehaven
  • Fortov på Hestehaven ml. Bjørnemosevej og eksisterende fortov

 

Kort over fortov og stiforbindelser på Hestehaven

Tidsplan etape 1

Projektet er ved at blive projekteret af Odense Kommune og kommunens rådgivere og forventes at
blive gennemført fra 4. kvartal 2022. Anlægsarbejdet varer ca. 4 måneder.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Ahmad Maktoub på ahhm@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen