Spring til indhold

Ombygning af kryds ved Munkebjergvej og Drejebænken

Området omkring Munkebjergvej og Drejebænken er i rivende udvikling. Nyt OUH er på vej, og samtidig er et stort erhvervsområde hastigt undervejs. Når letbanen går i drift, vil Park & Ride anlægget tages i brug, og fjernbusserne vil også køre fra området.

For at forberede området på den store trafikale udvikling er der behov for at udvide to kryds og etablere et ekstra spor på Drejebænken. Udvidelserne skal først og fremmest sikre adgangen til og fra motorvejen og dermed afhjælpe kø ned på motorvejen ved afkørsel 50.

 

Projektet

Der skal ske følgende udvidelser i området:

  • Udvidelse af krydset ved Munkebjergvej/Drejebænken
  • Ekstra spor på Drejebænken i retning mod Svendborgvej
  • Mindre udvidelse i krydset Drejebænken/adgang til erhvervsområdet

 

For at skabe sammenhæng for de bløde trafikanter mellem erhvervsområdet, Park & Ride, Nyt OUH og de eksisterende stier i området etablerer Odense Kommune fortov og stiforbindelse via Hestehaven.

 

Kort over projekter ved Drejebænken, Munkebjergvej og Hestehaven

 

 

Udvidelse af Drejebænken samt krydset ved Munkebjergvej/Drejebænken

Drejebænken og krydset Munkebjergvej/Drejebænken udvides med følgende elementer:

  • Ekstra vestgående spor på Drejebænken
  • Der etableres en ekstra venstresvingsbane fra Munkebjergvej syd mod Drejebænken
  • Højresvingsbanen på Drejebænken forlænges
  • Der etableres en ekstra venstresvingsbane på Sdr. Hospitalsvej
Dekorativt billede 

 

Mindre udvidelse i krydset Drejebænken/adgang til erhvervsområdet

Krydset Drejebænken/adgang til erhvervsområdet udvides med følgende elementer:

• Der etableres en højresvingsbane på Drejebænken mod erhvervsområdet nord for Drejebænken

 

Nyhedsmail

Du kan tilmelde dig vores nyhedsmail om arbejdet ved Munkebjergvej og Drejebænken. Vi sender en nyhedsmail, når vi f.eks. har nyt om trafikafviklingen.

Når du tilmelder dig nyhedsmail, giver du samtykke til, at Odense Kommune registrerer dit navn og din e-mail for, at vi kan sende nyhedsmailen om Munkebjergvej og Drejebænken til dig. Vi vil ikke bruge dine oplysninger i andre sammenhænge. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at afmelde dig nyhedsmailen.


Læs mere om dine rettigheder i forhold til beskyttelse af borgere og virksomheders data, som Odense Kommune har registreret.

 

Tidsplan

Projektet gennemføres fra juni 2022 og forventes at vare ca.12 måneder.

 

Anlægsarbejdet opdeles i faser af hensyn til afviklingen af trafikken i anlægsperioden. Faserne kan ses nedenfor. Der tages forbehold for ændringer på grund af vind og vejr og andre forhold:

 

Tidsplan oktober 2022 

 

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Henrik Christoffersen på hcsen@odense.dk.

By- og Kulturforvaltningen