Spring til indhold

Lucernevej, Rubinvej, Juvelvej og Solgårdsvej får bumb og grønne bede

Trafikregulerende foranstaltninger

Lucernevej, Rubinvej, Juvelvej og Solgårdsvej skal være mere sikre at færdes på. Derfor skal der etableres cirkelbump og grønne vejbede, som også leder regnvand væk fra vejen. 

Arbejdet forventes at gå i gang mandag den 21. september 2020 og varer frem til udgangen af november 2020.

 

Om projektet

Odense Kommune ønsker at forebygge smutvejskørsel i boligområdet omkring Lucernevej, Rubinvej, Juvelvej og Solgårdsvej. Derfor tilpasses hastigheden på vejene. Det skal samtidig være med til at sikre sikkerheden og trygheden på vejen, bl.a. for cyklende skolebørn. 

Hastigheden nedsættes fra de nuværende 50 km/t til 30 km/t. Derudover etableres der kombinerede plante-/regnbede og cirkelbump.

Odense Kommune og Vandcenter Syd samarbejder om projektet – herved opnås ekstra værdi i projektet. Ved at bruge regnbede som fartdæmpende foranstaltning mindskes også trykket på kloakkerne. 

Regnbedene bliver placeret ud fra et hensyn til, at de skal kunne modtage mest muligt vand fra vejen, og sådan, at trafikreglerne fortsat kan overholdes. De beboere, der bliver direkte berørt af arbejdet i forhold til adgangsforhold, er blevet informeret. 

 

Mens arbejdet står på, vil der være gener i form af støj, støv og vibrationer. Det vil være muligt at køre til og fra alle ejendomme.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til projektet, er du velkomne til at kontakte projektleder Ahmed H. Hussan på ahhu@odense.dk

 

By- og Kulturforvaltningen