Spring til indhold

Langesøstiens forlængelse

Langesøstien skal forlænges fra Rugårdsvej til Toldbodgade. Se mere om arbejdet herunder. Siden opdateres løbende.

Hvor går stien?

Langesøstiens forlængelse fortsætter ad det gamle jernbanespor – ligesom på den anden side af Rugårdsvej. Der bliver anlagt stiforbindelser ind til blandt andet Åløkkeskolen, Seniorhuset og det nye kollegium på Toldbodgade.

Derudover kommer der ramper fra og til Rugårdsvej, Åløkke Allé og Næsbyvej.

Når forlængelsen er færdig, vil det være muligt at gå og cykle mellem Korup og Odense Havn.

 

Hvornår går arbejdet i gang?

Odense Kommune forventer at tage første spadestik til forlængelse af Langesøstien i marts. I maj forventes det, at arbejdet med at sætte en spunsvæg ved den nye stitunnel under Åløkke Alle går i gang. Det er forventningen, at stien er færdig ved udgangen året.

 

Trafikale konsekvenser

Langesøstiens forlængelse sker på et areal, der ikke er til gene for den daglige trafik. Dog vil der forventeligt ske omlægning af trafikken, når der skal arbejdes med ny stitunnel under Åløkke Allé. Datoer vil blive meldt ud, når tidspunktet nærmer sig.

By- og Kulturforvaltningen