Spring til indhold

Langesøstiens forlængelse

Langesøstien skal forlænges fra Rugårdsvej til Toldbodgade. Se mere om arbejdet herunder. Siden opdateres løbende.

Hvor går stien?

Langesøstiens forlængelse fortsætter ad det gamle jernbanespor – ligesom på den anden side af Rugårdsvej. Der bliver anlagt stiforbindelser ind til blandt andet Åløkkeskolen, Seniorhuset og det nye kollegium på Toldbodgade.

Derudover kommer der ramper fra og til Rugårdsvej, Åløkke Allé og Næsbyvej.

Når forlængelsen er færdig, vil det være muligt at gå og cykle mellem Korup og Odense Havn.

 

Hvornår går arbejdet i gang?

Odense Kommune forventer at tage første spadestik til forlængelse af Langesøstien i marts. I maj forventes det, at arbejdet med at sætte en spunsvæg ved den nye stitunnel under Åløkke Alle går i gang. Det er forventningen, at stien er færdig ved udgangen året.

 

Trafikale konsekvenser

Der vil forventeligt ske omlægning af trafikken på Åløkke Allé, når der skal arbejdes med ny stitunnel under vejen. Det vil være nødvendigt at lukke Åløkke Allé i en kortere periode. 


Vi forventer, at Åløkke Allé vil blive spærret i sommerferien i uge 28-29-30. Der vil blive skiltet med omkørsel i området.

By- og Kulturforvaltningen