Spring til indhold

Langesøstiens forlængelse

Langesøstien skal forlænges fra Rugårdsvej til Toldbodgade. Se mere om arbejdet herunder. Siden opdateres løbende.

Odense Kommune begynder arbejdet med at forlænge Langesøstien i midten af april. Det er forventningen, at stien er færdig ved udgangen af året. 


Baggrund for forlængelsen af Langesøstien

Hvor går stien?

Langesøstien forlænges fra den eksisterende sti fra Rugårdsvej, frem til Åløkke Allé og videre ad det gamle jernbanetracé til Toldbodgade.

 

Hvad skal der laves?

Det nye stykke sti bliver udformet som en supercykelsti. Det betyder blandt andet, at stien bliver bred og med asfalt. For at forlænge stien helt ned til havnen, bygger vi en stitunnel under Åløkke Allé.

Der bliver anlagt stiforbindelser ind til blandt andet Åløkkeskolen, Seniorhuset og det nye kollegium på Toldbodgade. Der kommer ramper fra og til Rugårdsvej, Åløkke Allé og Næsbyvej.

Hvornår går arbejdet i gang?

Arbejdet med at anlægge stien starter i midten af april, hvor den første aktivitet er at etablere selve byggepladsen. Vi forventer, at stien kan åbne for trafik i slutningen af året.

Hvad betyder arbejdet for trafikken i området?

Når der skal bygges en stitunnel under Åløkke Allé, vil det få konsekvenser for trafikken. Før stitunnelen bliver bygget, skal blandt andre Vandcenter Syd og Fjernvarme Fyn omlægge deres ledninger i jorden. Det vil få betydning for afvikling af trafikken, når der arbejdes på vejen.

Der vil også være kørsel til og fra byggepladsen og arbejdsområdet via rampen på Rugårdsvej (nord), Åløkke Allé og i mindre grad via Toldbodgade (markeret med røde pile).

 

Åløkke Allé lukker fire uger i sommerferien (opdateret den 25.06.2020)

Når stitunnelen bliver anlagt, vil det være nødvendigt at lukke Åløkke Allé. Åløkke Allé bliver spærret i sommerferien i uge 27-28-29-30. Vejen bliver spærret ved broen og Toldbodgade. Der vil blive skiltet med omkørsel i området. Beboere og erhverv på Åløkke Allé kan stadig køre ind og ud til deres ejendomme, men det vil ikke være muligt at køre igennem.


Omkørsel for cyklister

Cyklister på den eksisterende Langesøsti vil opleve, at rampen på nordsiden af Rugårdsvej bliver lukket i forbindelse med arbejdet. Der vil blive skiltet med omkørsel, når det sker.

 

Dekorativt billede

 

By- og Kulturforvaltningen