Spring til indhold

Klaregade, Mageløs, Klingenberg og Sankt Knuds Kirkestræde

Nye cykelgader, en ny ensretning, et nyt fodgængerfelt er blandt de tiltag, som er på vej i den sydlige del af gågade-området.

I løbet af november 2019 sker der en række trafikale ændringer i og omkring den sydlige del af gågadeområdet i Odense bymidte. Formålet er at skabe mere sikre forhold for fodgængere og cyklister, mens erhvervsdrivende og restauratører samtidigt får bedre forhold til varelevering. Læs mere om kørselsretning og varelevering i hele gågadeområdet her

 

De trafikale ændringer i det sydlige gågadeområde

  • Klaregade, Mageløs og Sankt Knuds Kirkestræde omdannes til cykelgade. Mere om cykelgader og hvordan cykler og biler færdes på en cykelgade
  • Nyt fodgængerfelt i krydset ved Mageløs, Klaregade, Sankt Knuds Kirkestræde. I krydset, hvor Klaregade møder Mageløs og Sankt Knuds Kirkestræde og bliver til gågade, optegnes der nye, skrå fodgængerfelter, fra fortovene på hver side af Klaregade over på gågaden. Det nye fodgængerfelt skal skabe øget opmærksomhed på og dermed øge sikkerheden for fodgængerne, der skal over vejen i krydset.
  • Klingenberg og Sankt Knuds Kirkestræde ensrettes, så der kun må køres i retning fra Klaregade og op mod Flakhaven.
  • Klingenberg og Sankt Knuds Kirkestræde lukkes for motorkøretøjer i aften- og nattetimerne kl. 21-07. Dette bl.a. for at øge sikkerheden for de mange gæster i nattelivet på strækningen. Der etableres taxaholdepladser på Klaregade.
  • Der etableres turistbusparkering i højre side af vejen på Klingenberg. Turistbusser må parkere her i tidsrummet kl. 07-21.
  • Citybusstoppet på Klingenberg flyttes af den grund ca. 10 meter.
  • På Klaregade, Sankt Knuds Kirkestræde og Klingenberg etableres der læssezoner til af- og pålæsning af varer i venstre side af vejen. Læssezonerne må benyttes i tidsrummet kl. 07-21. Samlet overblik over læssezoner og kørselsretning i gågadeområdet

Oversigtskort over de trafikale ændringer på Klaregade, Mageløs, Klingenberg og Sankt Knuds Kirkestræde

By- og Kulturforvaltningen