Spring til indhold

Grønne bede på Svendborgvej

Svendborgvel får regnbede og almindelige grønne bede.

På Svendborgvej på strækningen mellem Odensevej og Hjallesegade bliver der, i forbindelse med at supercykelstien anlægges, lavet grønne bede. Nogle af bedene er regnbede, såkaldte LAR-bede til håndtering af regnvand, mens andre bede er almindelige grønne bede. Det er Vandcenter Syd, der anlægger LAR-bedene og Odense Kommune, der anlægger de almindelige grønne bede. I alle bedene bliver plantet træer og forskellige andre planter, så hele strækningen for et grønnere udtryk.

 

Odense Kommune har en ambition om at ville være Danmarks grønneste storby. Derfor tilføjer vi grønt til byrummene der, hvor vi kan. De mange grønne bede på Svendborgvej vil forskønne vejen betydeligt. Ud over at være flotte at se på, så er LAR-bedene faktisk tekniske anlæg, der hjælper regnvand med at sive ned og blive til grundvand frem for at ende i kloakken eller i værste fald forårsage problemer med fx kælderoversvømmelser.

 

De grønne bede på strækningen vil i sig selv have en fartdæmpende effekt, men samtidig nedsættes den tilladte hastighed på strækningen til 50 km/t. Bedene betyder også, at trafikken komme længere væk fra husene på strækningen. Alt i alt vil de de nye, grønne bede på Svendborgvej både være med til at aflaste kloaksystemet, forskønne lokalområdet og også gøre vejen mere trafiksikker.

 

Læs mere om LAR-bede


Her kan du se, hvordan hhv. LAR-bede (markeret med blåt) og de almindelige grønne bede (markeres med grønt) placeres på Svendborgvej:

 

Skitse af bedenes placering på Svendborgvej 7-19

Åbn kortet over Svendborgvej 7-19 for visning i et større format

 

Svendborgvej 21-35A 

Åbn kortet over Svendborgvej 21-35A for visning i et større format

 

Skitse af bedenes placering på Svendborgvej 39

Åbn kortet over Svendborgvej ved Tassovænget for visning i et større format

 

Skitse af bedenes placering på Svendborgvej 75-83

Åbn kortet over Svendborgvej 80-82 for visning i et større format

Spørgsmål

Har du spørgsmål til projektet, kan du skrive til Theis Stenberg Nørskov på THSNO@odense.dk

By- og Kulturforvaltningen