Spring til indhold

Hjallesevej, Odensevej og Svendborgvej får supercykelstier

Odense Kommune etablerer 5,5 km. Supercykelsti fra Allégade til Energivej
i 2021-2023

Aktuelt om projektet

Arbejdet med supercykelstien nærmer sig sin afslutning.

Desværre har det dog vist sig, at der flere steder på cykelstien samler sig vandpytter.
Vi er i gang med at lokalisere de steder, hvor vandpytterne opstår, og se på, hvordan vi kan løse problemet der, hvor de skaber problemer for trafikken.

Nogle af problemerne skyldes udførelsen af cykelstien, som en kommende udbedring af mangler vil rette op på. Andre steder skyldes problemerne andre ting, som vi er ved at finde en løsning på.

Vi holder strækningen under observation i en længere periode.

Vi beklager de gener, det medfører.

 

 

Beskrivelse af projektet

 

Hjallesevej, Odensevej og Svendborgvej får supercykelstier

I løbet af 2021-2022 bliver der etableret nye supercykelstier på Svendborgvej, Odensevej og Hjallesevej - en strækning på i alt 5,5 km. Projektet er startet op i september 2021.

  • Nord for ringvejen på den mest bynære del af strækningen på Hjallesevej er der tale om punktvise forbedringer af de eksisterende cykelstier på strækningen.
  • På strækningen syd for ringvejen til Landbrugsvej udvides de eksisterende cykelstier til 2,5 m. bredde supercykelstier.
  • Syd for Landbrugsvej på den sidste del af Odensevej og ind på Svendborgvej skal helt nye 2,5 m. brede cykelstier erstatte de nuværende opmalede cykelbaner.
  • Syd for Hjallesegade er der tale om punktvise forbedringer.

Supercykelstier på Hjallesevej Odensevej og Svendborgvej

 

Regnbede

På Svendborgvej på strækningen mellem Odensevej og Sivlandvænget etableres der bede til håndtering af regnvand. Her plantes der træer og forskellige andre planter. Det vil give et grønnere udtryk på strækningen. Læs mere om LAR-bede og grønne bede på Svendborgvej

 

Gennemførte fortove

Otte sideveje på strækningen får gennemførte fortove, som giver mere sikre forhold for cyklister og fodgængere.

 

Venstresving forbudt

Der bliver indført venstresving forbudt ved udkørsel fra:

  • Ingemannsvej
  • Skovgyden

Busstop

Busstoppet ved J. L. Heibergsvej flyttes til ud for Blichersvej. Det vil give bedre fremkommelighed for busserne.

 

Der er tale om en strækning med i alt 22 busstoppesteder, som alle skal indrettes til de nye, lange ledbusser. De fleste stoppesteder ændres, så der bliver bedre forhold for både cyklister og buspassagerer.

 

Spørgsmål

Har du spørgsmål til projektet, kan du skrive til Theis Stenberg Nørskov på THSNO@odense.dk

 

 

Flere supercykelstier

Odense Kommune er ved at udbygge nettet af Supercykelstier. Det er et prioriteret område i Handlingsplanen for mobilitet og byrum 2017-2024, og projektet på Hjallesevej, Odensevej, Svendborgvej er det, der er afsat penge til i 2021-2022.

By- og Kulturforvaltningen