Spring til indhold

Hjallesevej, Odensevej og Svendborgvej får supercykelstier

Supercykelstier på de 5,5 km fra Allégade til Energivej i 2021.

I løbet af 2021-2022 bliver der etableret nye supercykelstier på Svendborgvej, Odensevej og Hjallesevej - en strækning på i alt 5,5 km. Projektet er startet op i september 2021.

  • Nord for ringvejen på den mest bynære del af strækningen på Hjallesevej er der tale om punktvise forbedringer af de eksisterende cykelstier på strækningen.
  • På strækningen syd for ringvejen til Landbrugsvej udvides de eksisterende cykelstier til 2,5 m. bredde supercykelstier.
  • Syd for Landbrugsvej på den sidste del af Odensevej og ind på Svendborgvej skal helt nye 2,5 m. brede cykelstier erstatte de nuværende opmalede cykelbaner.
  • Syd for Hjallesegade er der tale om punktvise forbedringer.

Supercykelstier på Hjallesevej Odensevej og Svendborgvej

 

Regnbede

På Svendborgvej på strækningen mellem Odensevej og Sivlandvænget etableres der bede til håndtering af regnvand. Her plantes der træer og forskellige andre planter. Det vil give et grønnere udtryk på strækningen.

 

Gennemførte fortove

Otte sideveje på strækningen får gennemførte fortove, som giver mere sikre forhold for cyklister og fodgængere.

 

Venstresving forbudt

Der bliver venstresving forbudt ved udkørsel fra:

  • Ingemannsvej
  • J. L. Heibergsvej (også med venstresving forbudt ind fra Hjallesevej)
  • Blichersvej (også med venstresving forbudt ind fra Hjallesevej)
  • Skovgyden

Busstop

Busstoppet ved J. L. Heibergsvej flyttes til ud for Blichersvej. Det vil give bedre fremkommelighed for busserne.

 

Der er tale om en strækning med i alt 22 busstoppesteder, som alle skal indrettes til de nye, lange ledbusser. De fleste stoppesteder ændres, så der bliver bedre forhold for både cyklister og buspassagerer.

 

Krydset Odensevej/Svendborgvej

Krydset Odensevej/Svendborgvej er ombygget til et signalanlæg, hvor busserne får den højest mulige prioritet. Med Bynet 2021 kommer bybusserne til at betjene Hjallese Station, hvor der samtidig bliver mulighed for omstigning til letbanen. Læs mere om ombygningen af T-krydset ved Odensevej og Svendborgvej.

 

Flere supercykelstier

Odense Kommune er med at udbygge nettet af Supercykelstier. Det er et prioriteret område i Handlingsplanen for mobilitet og byrum 2017-2024, og projektet på Hjallesevej, Odensevej, Svendborgvej er det, der er afsat penge til i 2021-2022.

 

Aktuelt om projektet, september 2021

Anlægsarbejdet er startet op på Odensevej på den østlige vejside fra Enebærvej og nordpå. Fra uge 41 arbejdes der på den strækning på Odensevej, der går fra lige før Landbrugsvej og hen til til Bjørnemosevej.

I 2021 vil der blive arbejdet på strækningen frem mod Reventlowsvej, og arbejderne vil fortsætte ind 2022. Der arbejdes både i den vestlig og østlig vejside.

Arbejdet med regnbede på Svendborgvej forventes først igangsat i 2022.

Signalanlægget i krydset ved Odensevej og Svendborgvej forventes færdigt i november 2021.

By- og Kulturforvaltningen