Spring til indhold

Hjallesevej, Odensevej og Svendborgvej får supercykelstier

Supercykelstier på de 5,5 km fra Allégade til Energivej i 2021.

I løbet af 2021 bliver der etableret nye supercykelstier på Svendborgvej, Odensevej og Hjallesevej - en strækning på i alt 5,5 km.

  • Nord for ringvejen på den mest bynære del af strækningen på Hjallesevej er der tale om punktvise forbedringer af de eksisterende cykelstier på strækningen.
  • På strækningen syd for ringvejen til Landbrugsvej udvides de eksisterende cykelstier til 2,5 m. bredde supercykelstier.
  • Syd for Landbrugsvej på den sidste del af Odensevej og ind på Svendborgvej skal helt nye 2,5 m. brede cykelstier erstatte de nuværende opmalede cykelbaner.
  • Syd for Hjallesegade er der tale om punktvise forbedringer.

Supercykelstier på Hjallesevej Odensevej og Svendborgvej

 

På Svendborgvej på strækningen mellem Odensevej og Sivlandvænget etableres der bede til håndtering af regnvand. Her plantes der træer og forskellige andre planter.

Otte sideveje på strækningen ændres med henblik på bedre og mere sikre forhold for cyklisterne.

Der er tale om en strækning med i alt 22 busstoppesteder, som alle skal indrettes til de nye lange ledbusser. De fleste stoppesteder ændres, så der bliver bedre forhold for både cyklister og buspassagerer.

Krydset Odensevej/Svendborgvej ombygges til et signalanlæg, hvor busserne får den højest mulige prioritet. Med Bynet 2021 kommer bybusserne til at betjene Hjallese Station, hvor der samtidig bliver mulighed for at omstige til letbanen. Læs mere om ombygningen af T-krydset ved Odensevej og Svendborgvej.

Flere supercykelstier

Odense Kommune er i fuld gang med at udbygge nettet af Supercykelstier. Det er et prioriteret område i Handlingsplanen for mobilitet og byrum 2017-2024, og projektet på Hjallesevej, Odensevej, Svendborgvej er det, der er afsat penge til i 2021-2022.

 

Aktuelt om projektet

Projektet er ved at blive projekteret. Senere følger projektgodkendelserne og udbudsfasen. 

Signalanlægget forventes klar i oktober 2021, før Bynet 2021 og de nye køreplaner sættes i gang.

Resten af projektet starter op 2021 og varer ind i 2022.

By- og Kulturforvaltningen