Spring til indhold

Hjallesevej, Odensevej og Svendborgvej får supercykelstier

Supercykelstier på de 5,5 km fra Allégade til Energivej i 2021-2022.

Aktuelt om projektet, januar 2022

Strækningen fra Stenløsevej til Landbrugsvej

Den 17. januar starter anlægsarbejderne på Odensevej mellem Stenløsevej og Landbrugsvej i den vestlige vejside. Der sættes kantsten og nye sideindløbsbrønde. På hjørnet mellem Odensevej og Stenløsevej bliver der etableret en højresvingsshunt - dermed bliver det muligt at svinge til højre mod Stenløsevej, når man kommer fra nord.

 

Strækningen fra Munkerisvej til Landbrugsvej

Arbejdet med at udvide cykelstien og udskifte brønde i banerne ind mod bymidten fortsætter i den østlige vejside. Bagefter arbejdes der videre i vestlige vejside.

 

Strækningen fra Munkerisvej ind mod bymidten

Arbejdet på Hjallesevej inden for Ring 2 fortsætter. Først arbejdes der på Hjallesevej nær Rosengårdsvej og Linde Allé. Der skal etableres cykelsti helt frem til krydsene på Hjallesevej, og buslommerne skal gøres længere. Der bliver også løbende udskiftet vejbrønde i cykelstierne til nye sideindløbsbrønde.

 

Strækningen fra Stenløsevej mod Svendborgvej

Arbejdet med regnbede på Svendborgvej starter først op i februar eller marts 2022.

Midlertidige lukninger af overkørsler til matrikler på op til to dage vil kunne forekomme, når der skal etableres kantsten. Entreprenøren vil varsle berørte om dette.

 

Hjallesevej, Odensevej og Svendborgvej får supercykelstier

I løbet af 2021-2022 bliver der etableret nye supercykelstier på Svendborgvej, Odensevej og Hjallesevej - en strækning på i alt 5,5 km. Projektet er startet op i september 2021.

  • Nord for ringvejen på den mest bynære del af strækningen på Hjallesevej er der tale om punktvise forbedringer af de eksisterende cykelstier på strækningen.
  • På strækningen syd for ringvejen til Landbrugsvej udvides de eksisterende cykelstier til 2,5 m. bredde supercykelstier.
  • Syd for Landbrugsvej på den sidste del af Odensevej og ind på Svendborgvej skal helt nye 2,5 m. brede cykelstier erstatte de nuværende opmalede cykelbaner.
  • Syd for Hjallesegade er der tale om punktvise forbedringer.

Supercykelstier på Hjallesevej Odensevej og Svendborgvej

 

Regnbede

På Svendborgvej på strækningen mellem Odensevej og Sivlandvænget etableres der bede til håndtering af regnvand. Her plantes der træer og forskellige andre planter. Det vil give et grønnere udtryk på strækningen.

 

Gennemførte fortove

Otte sideveje på strækningen får gennemførte fortove, som giver mere sikre forhold for cyklister og fodgængere.

 

Venstresving forbudt

Der bliver indført venstresving forbudt ved udkørsel fra:

  • Ingemannsvej
  • Skovgyden

Busstop

Busstoppet ved J. L. Heibergsvej flyttes til ud for Blichersvej. Det vil give bedre fremkommelighed for busserne.

 

Der er tale om en strækning med i alt 22 busstoppesteder, som alle skal indrettes til de nye, lange ledbusser. De fleste stoppesteder ændres, så der bliver bedre forhold for både cyklister og buspassagerer.

 

Krydset Odensevej/Svendborgvej

Krydset Odensevej/Svendborgvej er ombygget til et signalanlæg, hvor busserne får den højest mulige prioritet. Med Bynet 2021 kommer bybusserne til at betjene Hjallese Station, hvor der samtidig bliver mulighed for omstigning til letbanen.

 

Flere supercykelstier

Odense Kommune er med at udbygge nettet af Supercykelstier. Det er et prioriteret område i Handlingsplanen for mobilitet og byrum 2017-2024, og projektet på Hjallesevej, Odensevej, Svendborgvej er det, der er afsat penge til i 2021-2022.

By- og Kulturforvaltningen