Spring til indhold

Hjallesevej, Odensevej og Svendborgvej får supercykelstier

Odense Kommune etablerer 5,5 km. Supercykelsti fra Allégade til Energivej
i 2021-2022

Aktuelt om projektet juni/juli 2022

 

Midlertidige vejlukninger fra juni til juli

Helgavej, Tesdorpfsvej, Enghavevej og Bernstorffsvej skal lukkes midlertidigt ud mod Hjallesevej over de kommende måneder. Det sker i forbindelse med, at vi skal etablere overkørsler (gennemført fortov og cykelsti).

Der bliver sendt brev ud til de berørte beboere i ugen op til, at vejen lukkes midlertidigt.

 

Tidsplan for de midlertidige lukninger

Enghavevej/Hjallesevej: fra onsdag d. 01.06.2022 til mandag d. 20.06.2022
Bernstorffsvej/Hjallesevej: fra mandag d. 13.06.2022 til mandag d. 04.07.2022

Du kan finde din alternative rute på Odense Rundt.

Vi beklager de gener, arbejdet må medføre.

 

Strækningen fra Allégade til Stenløsevej forventes at blive færdig ultimo juli 2022.

 

 

Januar 2022

For hele strækningen gælder det, at der kan forekomme midlertidige lukninger af overkørsler til matrikler på op til to dage, når der skal etableres kantsten. Entreprenøren vil varsle berørte om dette.

Strækningen fra Hjallesegade til Stenløsevej

Arbejderne med grønne bede og cykelsti forventes at starte op omkring 7. februar 2022

Strækningen fra Stenløsevej til Landbrugsvej

Den 17. januar starter anlægsarbejderne på Odensevej mellem Stenløsevej og Landbrugsvej i den vestlige vejside. Der sættes kantsten og nye sideindløbsbrønde. På hjørnet mellem Odensevej og Stenløsevej bliver der etableret en højresvingsshunt - dermed bliver det muligt at svinge til højre mod Stenløsevej, når man kommer fra nord.

 

Strækningen fra Landbrugsvej til Munkerisvej

Arbejdet med at udvide cykelstien og udskifte brønde i banerne ind mod bymidten fortsætter i den østlige vejside. Bagefter arbejdes der videre i vestlige vejside.

 

Strækningen fra Munkerisvej ind mod bymidten

Arbejdet på Hjallesevej inden for Ring 2 fortsætter. Først arbejdes der på Hjallesevej nær Rosengårdsvej og Linde Allé. Der skal etableres cykelsti helt frem til krydsene på Hjallesevej, og buslommerne skal gøres længere. Der bliver også løbende udskiftet vejbrønde i cykelstierne til nye sideindløbsbrønde.

--------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hjallesevej, Odensevej og Svendborgvej får supercykelstier

I løbet af 2021-2022 bliver der etableret nye supercykelstier på Svendborgvej, Odensevej og Hjallesevej - en strækning på i alt 5,5 km. Projektet er startet op i september 2021.

  • Nord for ringvejen på den mest bynære del af strækningen på Hjallesevej er der tale om punktvise forbedringer af de eksisterende cykelstier på strækningen.
  • På strækningen syd for ringvejen til Landbrugsvej udvides de eksisterende cykelstier til 2,5 m. bredde supercykelstier.
  • Syd for Landbrugsvej på den sidste del af Odensevej og ind på Svendborgvej skal helt nye 2,5 m. brede cykelstier erstatte de nuværende opmalede cykelbaner.
  • Syd for Hjallesegade er der tale om punktvise forbedringer.

Supercykelstier på Hjallesevej Odensevej og Svendborgvej

 

Regnbede

På Svendborgvej på strækningen mellem Odensevej og Sivlandvænget etableres der bede til håndtering af regnvand. Her plantes der træer og forskellige andre planter. Det vil give et grønnere udtryk på strækningen. Læs mere om LAR-bede og grønne bede på Svendborgvej

 

Gennemførte fortove

Otte sideveje på strækningen får gennemførte fortove, som giver mere sikre forhold for cyklister og fodgængere.

 

Venstresving forbudt

Der bliver indført venstresving forbudt ved udkørsel fra:

  • Ingemannsvej
  • Skovgyden

Busstop

Busstoppet ved J. L. Heibergsvej flyttes til ud for Blichersvej. Det vil give bedre fremkommelighed for busserne.

 

Der er tale om en strækning med i alt 22 busstoppesteder, som alle skal indrettes til de nye, lange ledbusser. De fleste stoppesteder ændres, så der bliver bedre forhold for både cyklister og buspassagerer.

 

 

Flere supercykelstier

Odense Kommune er med at udbygge nettet af Supercykelstier. Det er et prioriteret område i Handlingsplanen for mobilitet og byrum 2017-2024, og projektet på Hjallesevej, Odensevej, Svendborgvej er det, der er afsat penge til i 2021-2022.

By- og Kulturforvaltningen