Spring til indhold

Bystævnevej mere trafiksikker

Bystævnevej er blevet mere sikker at færdes på. Vejen har samtidig fået grønne bede, som regnvandet kan sive ned i, og der etableres et nyt lille byrum ved træøen.

Seneste nyt...

Der etableres pudebump ved de nye helleanlæg på Bystævnevej, strækningen mellem Rismarksvej og Møllemarksvej, fra torsdag den 16. januar kl. 18 til fredag den 17. januar kl. 02. Vejen er spærret for gennemkørsel, mens arbejdet står på. Omkørsel via Højstrupvej og Møllemarksvej.

 

Uge 2-6 2020

Der etableres helleanlæg på Rømersvej ud mod Bystævnevej. Trafikken afvikles med signalregulering i krydset, mens arbejdet står på.

 

Uge 44-51 2019

Der laves 30 km/t hastighedszone på Bystævnevej på hele strækningen mellem Rømersvej og Rismarksvej. Der etableres dobbeltindsnævringer med asfaltbump og cykelsluser bagom indsnævringerne, og Vandcenter Syd laver grønne bede, som regnvand kan sive ned i, i indsnævringerne. Derudover ryddes der ud i beplantningen på hjørnet af Rømersvej og Bystævnevej for at give bedre oversigt i krydset.

 

Den lille rundkørsel ved træøen i krydset, hvor Rømersvej, Bystævnevej og Godfredsvej mødes, ændres til et forskudt T-kryds for at gøre krydset mere sikkert. Der etableres støttehelle og afstribning, og Rømersvejs tilslutning gøres mere vinkelret på Bystævnevej. Der bliver desuden et nyt lille byrum ved træøen, som kommer til at indeholde et regnvandsbed, som Vandcenter Syd laver, og nogle grønne pukler med stålkanter og chaussestensbelægning omkring, så man kan skrå ind over området. Der kommer også lys på træet. Omdannelsen af træøen og krydset er et af projekterne i Dit Bolbro - områdefornyelse.

 

Skitse over, hvad der skal ske på Bystævnevej

Skitse over, hvad der skal ske på Bystævnevej.

 

Den sidste del af Bystævnevej, strækningen mellem Rømersvej og Middelfartvej, bliver lavet i løbet af 2020, hvor Vandcenter Syd gennemfører et projekt, der forlænger hastighedszonen på den sidste og sydligste del af vejen.

By- og Kulturforvaltningen