Spring til indhold

Bystævnevej gøres mere trafiksikker

I efteråret 2019 skal Bystævnevej gøres mere sikker at færdes på. Vejen får samtidig grønne bede, som regnvandet kan sive ned i, og der etableres et nyt lille byrum ved træøen.

Seneste nyt: 

Bystævnevej er lukket for gennemkørsel d. 15.-27. november på strækningen Møllemarksvej-Rømersvej

Fra fredag d. 15. november og frem til onsdag d. 27. november er Bystævnevej lukket for trafik mellem Rømersvej og Møllemarksvej, mens der etableres heller på vejen. Der er skiltet med omkørsel i området. Se på kort


Bemærk, at der fortsat er adgang til Godfredsvej og de omkringliggende boligveje fra Træøen.

 

Busserne kører ad en anden rute. Se mere på FynBus' hjemmeside.

Uge 40-44

Fjernvarme Fyn arbejder på Bystævnevej fra uge 40. Vejen spærret for al trafik på strækningen mellem Rømersvej og rundkørslen ved Møllemarksvej, mens arbejdet står på.

 

Herefter arbejder Fjernvarme Fyn på Niels Steensens Vej i nogle uger. 

 

Uge 44-51

Når Fjernvarme Fyn er færdige med deres del af arbejdet, skal der laves 30 km/t hastighedszone på Bystævnevej på hele strækningen mellem Rømersvej og Rismarksvej. Der etableres dobbeltindsnævringer med asfaltbump og cykelsluser bagom indsnævringerne, og Vandcenter Syd laver grønne bede, som regnvand kan sive ned i, i indsnævringerne. Derudover ryddes der ud i beplantningen på hjørnet af Rømersvej og Bystævnevej for at give bedre oversigt i krydset.

 

Den lille rundkørsel ved træøen i krydset, hvor Rømersvej, Bystævnevej og Godfredsvej mødes, ændres til et forskudt T-kryds for at gøre krydset mere sikkert. Der etableres støttehelle og afstribning, og Rømersvejs tilslutning gøres mere vinkelret på Bystævnevej. Der bliver desuden et nyt lille byrum ved træøen, som kommer til at indeholde et regnvandsbed, som Vandcenter Syd laver, og nogle grønne pukler med stålkanter og chaussestensbelægning omkring, så man kan skrå ind over området. Der kommer også lys på træet. Omdannelsen af træøen og krydset er et af projekterne i Dit Bolbro - områdefornyelse.

 

Skitse over, hvad der skal ske på Bystævnevej

Skitse over, hvad der skal ske på Bystævnevej.

 

Den sidste del af Bystævnevej, strækningen mellem Rømersvej og Middelfartvej, bliver lavet i løbet af 2020, hvor Vandcenter Syd gennemfører et projekt, der forlænger hastighedszonen på den sidste og sydligste del af vejen.

Opdateret 18-11-2019

By- og Kulturforvaltningen