Spring til indhold

Assensvej-Hvidkærvej-Dyrupgårds Allé

Lyskrydset på Assensvej skal udbygges fra den 7. januar 2018. Det får konsekvenser for trafikken, mens krydset renoveres. Arbejdet forventes afsluttet i august.

Odense Kommune ombygger krydset på Assensvej/Hvidkærvej/Dyrupgårds Allé i 2019. Krydset ombygges med ekstra svingbaner og nyt vejbelysnings- og signalanlæg for at øge fremkommeligheden på Assensvej.


Hvornår og hvordan skal arbejdet udføres?

Arbejdet med at bygge krydset om foregår i etaper fra januar 2019 til august 2019. Ombygningen omfatter ledningsflytninger, jordarbejder, etablering af nye fortove og nyt signalanlæg.

  • Fra januar til marts 2019 foregår det meste arbejde på Hvidkærvej/Assensvej med bl.a. breddeudvidelse af Hvidkærvej samt anlæg af en højresvingsbane på Assensvej.
  • I april og maj 2019 rykker arbejdet over på Dyrupgårds Allé/Assensvej, hvor Dyrupgårds Allé udvides i bredden, og der anlægges en ny højresvingsbane.
  • Juni og juli 2019: her laves de sidste belægningsarbejder, udskiftning af kantsten og efterfølgende asfaltarbejde.

Etaperne er opdelt, så der tages hensyn til, at trafikken kan afvikles, og at det er sikkert for dem, der arbejder med ombygningen.


Konsekvenser for trafikken

Arbejdet med at bygge krydset om får betydning for trafikken. Der vil være skiltet med omkørsel på Assensvej og i områderne øst og vest for Assensvej, der understøtter trafikafviklingen, mens der arbejdes.

  • Hvidkærvej vil være spærret i perioden januar – marts 2019, og der skiltes med omkørsel i området vest for Assensvej.
  • Dyrupgårds Allé lukkes for venstresving i perioden januar – marts 2019, både fra Dyrupgårds Allé mod Assensvej og fra Assensvej mod Dyrupgårds Allé. Der skiltes med omkørsel ad Højmevej øst for Assensvej.

By- og Kulturforvaltningen