Spring til indhold

Snerydningsprincipper

Læs mere om snerydningsprincipperne for de veje og stier kommunen holder ryddet.

På de største trafikveje, A-veje
Her anvendes salt til glatførebekæmpelsen, fordi det endnu er det bedste middel i forhold til prisen på disse veje. Saltningen udføres så vidt muligt, inden det bliver glat. Herved opnås både en bedre service og et bedre miljø, fordi der skal anvendes en mindre saltmængde til at forhindre glat føre. Der saltes også præventivt, hvis der forventes snefald eller isslag.

 

Se A-veje i Kortinfo.

 

 

På de mindre trafikveje, B-veje
Her anvendes salt til glatførebekæmpelsen, fordi det endnu er det bedste middel i forhold til prisen på disse veje. Saltningen udføres så vidt muligt, inden det bliver glat, hvis overfladerne er fugtige eller våde. Herved opnås både en bedre service og et bedre miljø, fordi der skal anvendes en mindre saltmængde til at forhindre glat føre. Ved tørre eller meget let fugtige overflader, saltes der ikke præventivt mod rim. Her saltes der først, hvis der viser sig rimdannelse. Der saltes også præventivt, hvis der forventes snefald eller isslag.
 
Se B-veje i Kortinfo.

 
På mindre veje, C-veje

Her vil vintervejret sjældent medføre alvorlige ulykker eller væsentlige forsinkelser. Arbejdet udføres normalt kun fra kl. 05.00 til kl. 22.00. Arbejdet iværksættes først, når der er konstateret en glatføresituation. Det forventes, at arbejdet kan udføres, inden glatføresituationen er overstået. I tilfælde af fastkørt sne, anvendes der grus til glatførebekæmpelse, i øvrige tilfælde anvendes der salt. På den måde skånes miljøet, og udgifterne holdes samtidig på et rimeligt niveau.

 

Se C-veje i Kortinfo.
 
På boligveje, D-veje
Her bliver der kun ryddet for sne og gruset efter meget kraftigt snevejr eller under alvorligt og langvarigt glat føre. 
 
Se D-veje i Kortinfo.

 
På ABCD-planen kan du søge oplysninger om serviceniveauet for vintertjenesten på de forskellige vejkategorier. 
 
Vil du vide, hvilken vejkategori, du bor på, så klik ind på Odense Kommunes Vejregister.

 
På cykelstier

Cykelstierne saltes og sneryddes døgnet rundt i vinterhalvåret. Saltningen udføres så vidt muligt, inden det bliver glat, hvis overfladerne er fugtige eller våde. Ved tørre eller let fugtige overflader, saltes der ikke præventivt mod rim, men først hvis der viser sig rimdannelse.
 
Der er 17 ruter, som hver er bestykket med en traktor med kost eller sneplov og spredere. De salter og rydder de ca. 390 km cykelsti, der er i Odense Kommune. 
 
Her anvendes normalt udelukkende væskespredning med saltvand til glatførebekæmpelsen. Også her skånes miljøet, da der anvendes mindre salt end ved traditionel saltning. I forhold til grusning har væskespredning den fordel, at glatførebekæmpelsen ikke medfører punktering af cykeldæk.

 
Målet med vintertjenesten på størstedelen af cykelstierne i Odense Kommune er, at cykelstierne ikke bliver glatte som følge af frysende våde cykelstier. Rimglatte cykelstier accepteres fra rimdannelsen konstateres, til en gennemkørsel er udført. I snevejr vil der være perioder, hvor cykelstierne er glatte, da en cykelstirute tager mellem 3 og 4 timer at gennemkøre. 
 
I tilfælde af snestorm, vil der primært på åbne strækninger være risiko for at nogle cykelstier fyger til. 
 
Se oversigtskort over stier.By- og Kulturforvaltningen