Spring til indhold

ABCD-plan for vintertjenesten

Gælder for stier og veje.

Kørebane

A-veje

Se A-veje i Kortinfo.

 • Klassificering

  Veje, stier og pladser, som har afgørende betydning for den kollektive og gennemgående trafik:
  De største indfalds- og omfartsveje, bybus- og rutebilruter
 • Servicemål

  Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener hele døgnet. Gælder også lørdage og søn- og helligdage.
 • Bemærkninger

  Arbejdet udføres uanset tidspunkt.
  Glatførebekæmpelsen udføres med salt eller saltlage afhængig af den aktuelle situation.
  Glatførebekæmpelsen udføres præventivt, så snart det kan forudses, at glat føre vil opstå.
 • Tilstræbt maksimumtid for vejtilstand under servicemål

Ved glatføre uden sne:

Rimfrost 0 timer

Is 0 timer

 

Efter snefald:

Snesjap 4 timer

Løs sne 4 timer

Fastkørt sne 0 timer

 

Efter fygning:

Snedriver 4 timer

Spærret 0 timer

 

B-veje

Se B-veje i Kortinfo

 • Klassificering

  Veje, stier og pladser, som har væsentlig betydning for den kollektive og gennemgående trafik: 
  De større indfalds- og omfartsveje, bybus- og rutebilruter


 • Servicemål


  Tilstræbes holdt farbare uden større gener hele døgnet. Gælder også lørdage og søn- og helligdage
 • Bemærkninger


  Arbejdet udføres uanset tidspunkt. Glatførebekæmpelsen udføres med salt eller saltlage afhængig af den aktuelle situation. 
  Glatførebekæmpelsen udføres præventivt ved våde veje, så snart det kan forudses, at glat føre vil opstå. 
  Ved tørre eller let fugtige veje saltes først når der er konstateret rim. 
  Snerydning iværksættes, når salt alene ikke kan holde vejen fri for sne, eller snelaget overstiger 5-8 cm.
 • Tilstræbt maksimumtid for vejtilstand under servicemål

Ved glatføre uden sne:

Rimfrost 5 timer

Is 1 time

 

Efter snefald:

Snesjap 4 timer

Løs sne 4 timer

Fastkørt sne 0 timer

 

Efter fygning:

Snedriver 4 timer

Spærret 0 timer

 

C-veje

Se C-veje i Kortinfo

 • Klassificering

  Veje, stier og pladser, som har væsentlig betydning for den lokale trafik: 
  Fordelingsveje og ruter for servicebusser og skolebusser 
  Større befæstede parkeringspladser


 • Servicemål


  Tilstræbes holdt farbare uden større gener hele døgnet. Gælder også lørdage og søn- og helligdage
 • Bemærkninger

  Arbejdet udføres normalt kun mellem kl. 5 og 22.

  Der saltes, når glat føre er konstateret, og når saltning af A- og B-veje er afsluttet. 
  Der saltes dog ikke såfremt glatføresituationen ventes overstået inden saltning ville kunne være gennemført 
  Der saltes ikke præventivt før snefald.

  Snerydning igangsættes tidligst ved 10-20 cm snedække, samt når snerydning på A-veje og B-veje er afsluttet.
  Generelt ønskes sneen kørt fast, så der kan gruses på en fast overflade.

  På bygader vil der kun ske en begrænset snerydning.

  På landet sneryddes hyppigere for at undgå snedriver, og om nødvendigt udføres snerydning også om natten.

 • Tilstræbt maksimumtid for vejtilstand under servicemål. Følgende er gældende i tidsrummet mellem kl. 5:00 og 22:00:

Ved glatføre uden sne:

Rimfrost 5 timer
Is 5 timer

 Efter snefald:

Snesjap 8 timer
Løs sne 8 timer
Fastkørt sne 8 timer

Efter fygning:

Snedriver 8 timer
Spærret 4 timer

 

D-veje

Se D-veje i Kortinfo.

 • Klassificering
  Veje og pladser som har mindre betydning for trafikken: 

  Boligvænger og mindre boligveje
  Sekundære p-pladser og bogbusholdepladser
  .


 • Servicemål
  Sneryddes og gruses kun undtagelsesvist

 • Bemærkninger

  Arbejdet udføres 
  - kun når det er strengt nødvendigt 
  - kun i normal arbejdstid 
  - kun, når A-, B- og C-opgaverne er løst. 

  Glatførebekæmpelse udføres med salt eller grus afhængig af den aktuelle situation. 
  Normalt afventes fastkørt sne eller is. 
  Snerydning iværksættes kun ved sne over 15-20 cm eller ved kraftige drivedannelser.

 • Tilstræbt maksimumtid for vejtilstand under servicemål

Ved glatføre uden sne:

Rimfrost 24 timer

Is 24 timer

 

Efter snefald:

Snesjap 24 timer
Løs sne 24 timer
Fastkørt sne 24 timer

 

Efter fygning:

Snedriver 24 timer
Spærret 24 timer

 

Stier

Se oversigtskort over stier.

B-opgaver

 • Klassificering

  Stier og fodgængerarealer i Centrum:
  Cykelstier 
  Gågader, fortove og øvrige fodgængerområder i Centrum.

  Særlige opgaver efter anmodning fra politi og brandvæsen

 • Servicemål


  Tilstræbes holdt farbare uden større gener hele døgnet. Gælder også lørdage og søn- og helligdage
 • Bemærkninger

  Arbejdet udføres uanset tidspunkt.

  Glatførebekæmpelsen udføres med salt eller saltlage afhængig af den aktuelle situation.
  Glatførebekæmpelsen udføres præventivt ved våde veje, så snart det kan forudses, at glat føre vil opstå.
  Ved tørre eller let fugtige veje saltes først når der er konstateret rim eller glatte overflader.

  Snerydning iværksættes, når salt alene ikke kan holde vejen fri for sne, eller snelaget overstiger 5-8 cm.

 • Tilstræbt maksimumtid for vejtilstand under servicemål


  Ved glatføre uden sne:

  Rimfrost 4 timer
  Is 0 timer

   
  Efter snefald
  :
  Snesjap 4 timer
  Løs sne 4 timer
  Fastkørt sne 0 timer
   
  Efter fygning:
  Snedriver 4 timer
  Spærret 0 timer

C-opgaver

 • Klassificering

  Mindre stier samt fodgængerområder med kommunal vintertjeneste uden for Centrum.

 • Servicemål

  Tilstræbes holdt farbare i dag- og aftentimerne.Gælder også lørdage og søn- og helligdage.

 • Bemærkninger

  Arbejdet udføres normalt kun mellem kl. 5 og 22.

  Der gruses, når glat føre er konstateret.

  Snerydning igangsættes tidligst ved 5-10 cm snedække. Ved fasttrådt sne gruses oven på snelaget.

   

 • Tilstræbt maksimumtid for vejtilstand under servicemål. Følgende er gældende i tidsrummet mellem kl. 5:00 og 22:00:

Ved glatføre uden sne:

Rimfrost 6 timer

Is 6 timer

 

Efter snefald:

Snesjap 8 timer
Løs sne 8 timer
Fasttrådt sne 8 timer

 

Efter fygning:

Snedriver 8 timer
Spærret 4 timer

 

D-opgaver

 • Klassificering

  Stier og pladser som har mindre betydning for trafikken

 • Servicemål


  Tilstræbes holdt farbare i dag- og aftentimerne.
 • Bemærkninger

  Arbejdet udføres normalt kun mellem kl. 5 og 22.

  Gruses og sneryddes kun undtagelsesvist, og kun når andre opgaver er afsluttet.

 • Tilstræbt maksimumtid for vejtilstand under servicemål

   

  Ved glatføre uden sne:
  Rimfrost 24 timer

  Is 24 timer

  Efter snefald:

  Snesjap 24 timer
  Løs sne 24 timer
  Fastkørt sne 24 timer


  Efter fygning
  :

  Snedriver 24 timer
  Spærret 24 timer

Rekreative stier

 • Klassificering

  Rekreative stier er stier med ingen eller ringe betydning for trafikken. Disse stier er oftest befæstet med grus eller tilsvarende.

 • Servicemål


  Der udføres ikke vintertjeneste

 • Bemærkninger


  Dette gælder også for broer, der bærer rekreative stier.

By- og Kulturforvaltningen