Spring til indhold

Opsigelse af serviceaftale for private fællesveje

Odense Kommune har tidligere haft serviceaftaler for en række private fællesveje. Aftalerne bliver nu opsagt, og grundejerne ved de private fællesveje varetager selv alle former for vedligeholdelse, renholdelse og snerydning af vejen.

By- og Kulturudvalget besluttede i maj 2019 at opsige Odense Kommunes serviceaftaler for private fællesveje, og at der ikke indgås nye aftaler. Beslutningen blev truffet på baggrund af en afgørelse fra Ankestyrelsen.

 

Når de eksisterende aftaler er opsagt og opsigelsesperioden udløbet, vil kontoen for den enkelte vej blive gjort op og afregnet i forhold til partsfordelingen på den enkelte vej. Det betyder så, at grundejere ved private fællesveje derefter selv står for alle former for vedligeholdelse, renholdelse og snerydning af vejen.

 

Se oversigt over private fællesveje, der har en serviceaftale.

 

Kontakt

Har du spørgsmål til de opsagte serviceaftaler eller til dit ansvar som grundejer, når du bor på en privat fællesvej, så kontakt:

 

Vejmyndighed og Parkering på vejmyndighed@odense.dk tlf. 30913580

 

E-mail er ikke sikker kommunikation. Hvis du vil give fortrolige/følsomme oplysninger, så kontakt Odense Kommune direkte og sikkert via Digital Post.

 

 

By- og Kulturforvaltningen