Spring til indhold

Odenseanske gymnasieelevers transportvaner

Sådan transporterer gymnasieelever i Odense sig til og fra uddannelsen.

Dekorativt billede

 

På baggrund af stigningen i bilture til uddannelse fra transportvaneundersøgelsen har Odense Kommune i 2020 indsamlet data om unges transport til gymnasierne (STX, HHX og HTX): 

Dekorativt billede

 

  • 45% af gymnasieleverne i Odense bruger aktiv transport. 37% af alle eleverne transporterer sig på cykel, 29% kommer i bil, 22% tager bussen, 8% går, og 4% tager tog. Der er stor forskel mellem gymnasierne.
  • Der sker en markant ændring i unges transportvaner fra 1.g til 3.g. 55% af eleverne i 1.g går eller cykler til gymnasiet, mens andelen er faldet til 38% i 3.g. Andelen af ture med kollektiv transport falder fra 32% i 1.g til 17% i 3.g. 
  • Knap 30% af de cyklende gymnasieelever bruger cykelhjelm. Der er stor forskel mellem gymnasierne og stort fald i brugen fra 1.g til 3.g.

Forskellene skyldes til dels afstand fra elevernes bopæl til uddannelsessted, men der ses samtidig en stor ændring fra 1.g. til 3.g. fra en mere bæredygtig til en mindre bæredygtig transportadfærd. Så der er også et element af bekvemmelighed i skift fra cykel og bus til bil, når eleverne (eller deres venner) får kørekort.

 

Dekorativt billede 

Datakilde; Odense Kommune 2020

 
Dekorativt billede 

 

Som supplement til denne kortlægning har Odense Kommune gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt gymnasieleverne. Den viste, at:

  • 41% af eleverne har under 5 km til uddannelsesstedet, 65% har under 10 km til uddannelsesstedet.
  • 76% af gymnasieeleverne i Odense svarer, at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres transportmuligheder til gymnasiet. 12% af gymnasieeleverne svarer, at de er utilfredse eller meget utilfredse. Det, de primært er utilfredse med, er:

Graf over hvad gymnasieeleverne primært er utilfredse med ift transportmuligheder

 

Gymnasieelever og adgang til bil

  • 40% af gymnasieeleverne har kørekort, og 15% er i gang med at tage kørekort.
  • Ud af de elever, som har kørekort, er der 91%, der har adgang til en bil.
  • 22% af disse elever er den primære bruger af bilen, mens 28% svarer, at de kun sjældent bruger bilen.

Graf over om gymnasieeleven er den primære bruger af en bil

 

40% af alle gymnasieeleverne i Odense svarer i spørgeskemaundersøgelsen, at de allerhelst vil transportere sig rundt i Odense i bil. 43% foretrækker at tage cyklen.

 

Diagram over foretrukne transportmiddel

 

Se flere nøgletal for trafik og mobilitet i Odense her:

Bilture og bilejerskab i Odense

Cykeltrafik i Odense

Cyklisternes tilfredshed

Børns transportvaner i Odense 

Transportvaner til børnehuse

Transportvaner til skole

Unges transportvaner i Odense

Pendling ind og ud af Odense

Trafiksikkerhed i Odense

By- og Kulturforvaltningen