Spring til indhold

Unges transportvaner

Sådan transporterer byens unge sig til og fra uddannelsen.

Der er de seneste år sket en markant ændring i studerendes transportvaner til og fra uddannelse: 

  • Der er sket en stigning fra 20% til 36% i andelen af ture i bil til uddannelsen.
  • Samtidig er andelen af ture på cykel og med kollektiv transport faldet. Andelen af cykelture til uddannelse er faldet fra 49% til 43%, og de studerendes ture med bus og tog er faldet fra 20% til 12%.  
  • De odenseanske studerende har tidligere cyklet væsentligt oftere til uddannelsen end de studerende i Aarhus, Aalborg og København. Dette er ikke længere tilfældet. I stedet er der i både Odense og Aalborg sket en markant stigning i andelen af ture i bil og et tilsvarende fald i cykelture til uddannelsen.
  • For knap 10 år siden var der stort set lige mange studerende i Aarhus og i Odense, der tog bilen til uddannelsen. I Aarhus er andelen af ture til uddannelse i bil status quo, mens andelen af ture til uddannelse i Odense er steget fra 20% til 36%. Det svarer til en stigning på 44%. Der er sket en tilsvarende stigning i Aalborg.

Graf over odenseanernes ture til uddannelsen

Graf over andelen af cykelture til uddannelsen

Kilde: DTU transport 2020

 

Se flere nøgletal for trafik og mobilitet i Odense her:

Bilture og bilejerskab i Odense

Cykeltrafik i Odense

Cyklisternes tilfredshed

Børns transportvaner i Odense 

Transportvaner til børnehuse

Transportvaner til skole 

Odenseanske gymnasieelevers transportvaner

Pendling ind og ud af Odense

Trafiksikkerhed i Odense

By- og Kulturforvaltningen