Spring til indhold

Unges transportvaner

Sådan transporterer byens unge sig til og fra uddannelsen.

Der er de seneste år sket en markant ændring i studerendes transportvaner til og fra uddannelse: 

  • Der er sket et fald fra 36% til 25% i andelen af ture i bil til uddannelsen.
  • Samtidig er andelen af ture på cykel steget fra 43% i 2019 til 55% i 2020.
  • De odenseanske studerende har tidligere cyklet væsentligt oftere til uddannelsen end de studerende i Aarhus, Aalborg og København. I Odense er der sket et markant fald i andelen af ture i bil og en tilsvarende stigning i cykelture til uddannelse.
  • For knap 10 år siden var der stort set lige mange studerende i Aarhus og i Odense, der tog bilen til uddannelsen. I Aarhus er andelen af ture til uddannelse i bil status quo, mens andelen af ture til uddannelse i Odense er steget fra 20% til 25%. Det svarer til en stigning på 20%.I Aalborg er der sket en ekstrem stigning på 61% i ture til uddannelse i bil, mens andelen af cykelture er faldet.

Dekorativt billede

 

Dekorativt billede

Kilde: DTU transport 2021

 

Se flere nøgletal for trafik og mobilitet i Odense her:

Bilture og bilejerskab i Odense

Cykeltrafik i Odense

Cyklisternes tilfredshed

Børns transportvaner i Odense 

Transportvaner til børnehuse

Transportvaner til skole

Odenseanske gymnasieelevers transportvaner

Pendling ind og ud af Odense

Trafiksikkerhed i Odense

By- og Kulturforvaltningen