Spring til indhold

Pendling

Nøgletal om hvordan der pendles i Odense.

Infographic med nøgletal om pendling i Odense

17% af odenseanernes ture foregår i forbindelse med transport til og fra arbejde. Ture til og fra arbejde udgør 24% af det samlede antal kilometer, odenseanerne transporterer sig. Ture til og fra arbejde udgør derfor en stor andel af trafikken i Odense. 

59% af odenseanernes ture til og fra arbejde køres i bil, mens 32% af turene foregår på cykel og blot 3% med bus eller tog.

Andelen af odenseanernes cykelture til arbejde er på 8 år faldet fra 36% til 32%, mens andelen af ture i bil er steget fra 49% til 59%.

 

Graf over odenseanernes ture til arbejde

 

Diagram over odenseanernes ture til arbejde

 

  • Der er de seneste 5 år sket en stigning i pendlingen ind i Odense på 18% og en stigning i pendlingen ud af Odense på 21%.  Samlet er der knap 35.000, der pendler ind til Odense dagligt, og knap 26.000, der pendler ud af Odense dagligt.
  • De, der pendler til Odense, kommer primært fra Faaborg-Midtfyn, Assens og Nordfyns Kommune.
  • Odenseanerne pendler primært til Faaborg-Midtfyn, Assens og Kerteminde Kommune.

 

Kort over de fem største ind- og udpendlingsstrømme på tværs af kommunegrænser i 2018:

Kort over pendlerstrømme ind og ud af Odense

 

Graf over udviklingen i pendling ud af Odense fra 2013 til 2018

 

Graf over udviklingen i pendling til Odense fra 2013 til 2018

 

 

Se flere nøgletal for trafik og mobilitet i Odense her:

Bilture og bilejerskab i Odense

Cykeltrafik i Odense

Cyklisternes tilfredshed

Børns transportvaner i Odense 

Transportvaner til børnehuse

Transportvaner til skole

Unges transportvaner i Odense

Odenseanske gymnasieelevers transportvaner

Trafiksikkerhed i Odense

By- og Kulturforvaltningen