Spring til indhold

Cyklisternes tilfredshed

Det siger cyklisterne om cykelforholdene i Odense.

  • 86% af cyklisterne er tilfredse med antallet af cykelstier og cykelbaner.
  • 73% af cyklisterne er tilfredse med vedligeholdelsen (belægning, fejning og snerydning) af cykelstier og cykelbaner.
  • 77% af cyklisterne er tilfredse med mulighederne for at komme nemt og hurtigt gennem trafikken på cykel.
  • 52% af cyklisterne er tilfredse med antallet og placeringen af cykelstativer, mens 60 % er tilfredse med standarden af cykelstativerne.
  • 63% af cyklisterne er tilfredse med skiltning og rutevisning for cyklister i Odense.
  • 47% af cyklisternes føler sig sikre, når de cykler i Odense.
  • Odenseanerne cykler primært, fordi cyklen er hurtigere og nemmere og for at få frisk luft og motion.
  • 15% af odenseanerne cykler aldrig.
Dekorativt billede 

 

Der er generelt sket et fald i cyklisternes tilfredshed med Odense som cykelby fra 2014 til 2019 med en enkelt undtagelse, der handler om vedligeholdelsen af cykelstier og cykelbaner. Her er tilfredsheden steget. Dette kan skyldes, at der i 2015-16 i forbindelse med Cykelhandlingsplan 2015-18 blev afsat ekstra midler til at forbedre belægningen på et stort antal cykelstier i Odense Kommune, og at der siden undersøgelsen i 2014 har været få hårde vintermåneder. 

 

Graf over udviklingen i cyklisternes tilfredshed

 

I forhold til borgerpanel undersøgelsen i 2014 svarede en større andel af odenseanerne i 2019, at de vælger at tage cyklen, fordi det er hurtigere og nemmere. 

 

Graf over cyklisternes vigtigste grunde til at tage cyklen

Flere odenseanere svarede i 2019 i forhold til 2014, at klimaet er en af årsagerne til, at de tager cyklen, mens færre svarer, at de tager cyklen for at få frisk luft og motion eller fordi det er billigere.

8% af odenseanerne svarer, at de tager cyklen fordi de ikke har andre muligheder. 

15% af odenseanerne svarer til gengæld, at de aldrig tager cyklen. 

 

Graf over hvor sikker i trafikken cyklisterne i Odense føler sig

 

Trafiksikkerhed for cyklister

Cyklisterne i Odense føler sig i stigende grad sikre i trafikken. I 2014 svarede blot 37%, at de følte sig sikre i trafikken som cyklister. Denne andel er steget til 47% i 2019 . Det er særligt antallet af cyklister, som i meget høj grad og i høj grad føler sig sikre, der er steget fra 2014 til 2019. 

 

Odense Kommune gennemførte i 2014 og 2019 en borgerpanelundersøgelse om borgernes trafikvaner og holdninger til mobilitet. Data stammer fra disse undersøgelser. Data vedr. turlængder er fra DTU transports nationale transportvaneundersøgelse.

 

Se flere nøgletal for trafik og mobilitet i Odense her:

Bilture og bilejerskab i Odense

Cykeltrafik i Odense

Børns transportvaner i Odense 

Transportvaner til børnehuse

Transportvaner til skole

Unges transportvaner i Odense

Odenseanske gymnasieelevers transportvaner

Pendling ind og ud af Odense

Trafiksikkerhed i Odense

By- og Kulturforvaltningen