Spring til indhold

Cykeltrafik

Nøgletal på udviklingen i cykeltrafik i Odense.

Infographic over udviklingen i cykeltrafik i Odense

Udvikling i odenseanernes ture på cykel sammenlignet med andre store danske byer

Odense er Cyklisternes By. Dog er andelen af cykelture faldet i forhold til for fem år siden. Odenseanerne kører mere i bil og mindre på cykel. 

  • 23% af alle odenseanernes ture foretages på cykel. Dette er et fald i forhold til for få år siden, hvor andelen af cykelture lå på 27%.
  • 27% af alle odenseanernes ture er på under 2 km, og 27% er på 4-9,9 km. Der er altså potentiale for, at flere ture foretages til fods eller på cykel.
  • 24% af odenseanernes cykelture er på mere end 10 km.
  • En odenseaner cykler i gennemsnit 2,1 km. pr. dag. Dette er en anelse længere end cyklisterne i Aarhus og Aalborg. 
Graf over udviklingen i andelen af ture på cykel

Graf over cyklede km pr person pr dag

Graf over længde på odenseanernes cykelture

Graf over transportform ift turlængde

 

 

Se flere nøgletal for trafik og mobilitet i Odense her:

Bilture og bilejerskab i Odense 

Cyklisternes tilfredshed

Børns transportvaner i Odense 

Transportvaner til børnehuse

Transportvaner til skole

Unges transportvaner i Odense

Odenseanske gymnasieelevers transportvaner

Pendling ind og ud af Odense

Trafiksikkerhed i Odense

By- og Kulturforvaltningen