Spring til indhold

Transportvaner til skole

Sådan kommer børn i Odense til og fra skole.

Infographic om børns transportvaner til skole

Nøgletal på skolebørns transportvaner

Skoleelevers transport til skole

 • 71% af skoleeleverne i Odense bruger aktiv transport. Det er en stigning i forhold til 2018, hvor 61 % af skolebørnene gik eller cyklede til skole. By- og Kulturudvalgets mål om, at 69% af eleverne skal gå eller cykle i skole er dermed opfyldt i 2020. 
 • 52% af alle elever cykler i skole, 17% går i skole, mens 26% bliver kørt i skole. 3% tager bus eller tog, og 2 % tager andre transportmidler (løbehjul, knallert mv.).
 • Der er lige mange drenge og piger, der bruger aktiv transport.
 • Andelen af aktiv transport på skolerne varierer fra 27% til 83%.
 • 33 ud af 39 skoler har en andel af aktiv transport på over 62%

Cykelhjelm

 • Der er sket en stigning i andelen af cyklende skolebørn, som bruger cykelhjelm: fra 80% i 2018 til 86% i 2020.
 • 93% af de cyklende elever i 0. klasse bruger cykelhjelm. I 9. klasse er tallet 60%. Mere end 90% af eleverne i 0. - 6. klasse bruger cykelhjelm.
 • 52% af pigerne i 9. klasse bruger cykelhjelm, for drengene er det 71%.

Tryghed på vej til skole

 • 83% af de bløde trafikanter i 3.-9. klasse føler sig trygge på deres skolevej. 6% af de bløde trafikanter i 3.-9. klasse føler sig utrygge.
 • 85% af eleverne i 3.-9. klasse på de odenseanske folkeskoler føler sig tryg på deres skolevej, 5% føler sig utrygge. 72% af eleverne i 3.-9. klasse på de private skoler føler sig trygge på deres skolevej, mens 16% føler sig utrygge.
 • Andelen af elever i 3.-9. klasse, der føler sig trygge i trafikken, varierer fra 80% til 89% fordelt på klassetrin på folkeskolerne. På privatskolerne varierer dette fra 41% til 92% fordelt på klassetrin.
 • På folkeskolerne stiger trygheden, jo ældre eleverne bliver. På privatskolerne er det et mere diffust billede, hvor der er større udsving mellem klassetrinnene. Datakilde: Transportlaboratoriet for Odense Kommune september 2020. 

 

 

Se flere nøgletal for trafik og mobilitet i Odense her:

Bilture og bilejerskab i Odense

Cykeltrafik i Odense

Cyklisternes tilfredshed

Børns transportvaner i Odense 

Transportvaner til børnehuse 

Unges transportvaner i Odense

Odenseanske gymnasieelevers transportvaner

Pendling ind og ud af Odense

Trafiksikkerhed i Odense

By- og Kulturforvaltningen