Spring til indhold

Transportvaner til skole

Sådan kommer børn i Odense til og fra skole.

Dekorativt billede

Skoleelevers transport til skole

 • 69% af skoleeleverne i Odense brugte aktiv transport i 2020
 • 52% af alle elever cyklede i skole, 17% gik i skole, mens 26% blev kørt i skole. 3% tog bus eller tog, og 2 % tog andre transportmidler (løbehjul, knallert mv.) i 2020
 • Der var lige mange drenge og piger, der brugte aktiv transport.
 • Andelen af aktiv transport på skolerne varierer fra 27% til 83%.
 • 33 ud af 39 skoler har en andel af aktiv transport på over 62%

Cykelhjelm

Dekorativt billede

 • Der var sket en stigning i andelen af cyklende skolebørn, som brugte cykelhjelm: fra 80% i 2018 til 86% i 2020.
 • 93% af de cyklende elever i 0. klasse brugte cykelhjelm. I 9. klasse var tallet 60%. Mere end 90% af eleverne i 0. - 6. klasse brugte cykelhjelm.
 • 52% af pigerne i 9. klasse brugte cykelhjelm, for drengene var det 71%.

Tryghed på vej til skole

Dekorativt billede

 • 83% af de bløde trafikanter i 3.-9. klasse følte sig trygge på deres skolevej. 6% af de bløde trafikanter i 3.-9. klasse følte sig utrygge.
 • 85% af eleverne i 3.-9. klasse på de odenseanske folkeskoler følte sig tryg på deres skolevej, 5% følte sig utrygge. 72% af eleverne i 3.-9. klasse på de private skoler følte sig trygge på deres skolevej, mens 16% følte sig utrygge.
 • Andelen af elever i 3.-9. klasse, der følte sig trygge i trafikken, varierer fra 80% til 89% fordelt på klassetrin på folkeskolerne. På privatskolerne varierer dette fra 41% til 92% fordelt på klassetrin.
 • På folkeskolerne stiger trygheden, jo ældre eleverne bliver. På privatskolerne er det et mere diffust billede, hvor der er større udsving mellem klassetrinnene. Datakilde: Transportlaboratoriet for Odense Kommune september 2020. 

 

 

Se flere nøgletal for trafik og mobilitet i Odense her:

Bilture og bilejerskab i Odense

Cykeltrafik i Odense

Cyklisternes tilfredshed

Børns transportvaner i Odense 

Transportvaner til børnehuse

Unges transportvaner i Odense

Odenseanske gymnasieelevers transportvaner

Pendling ind og ud af Odense

Trafiksikkerhed i Odense

By- og Kulturforvaltningen