Spring til indhold

Bilture og bilejerskab

Nøgletal på udviklingen i bilture og bilejerskab i Odense.

Infographic over bilture og bilejerskab i Odense

 

Bilejerskab

Odense har mere end 200.000 indbyggere, og over 80.000 biler er indregistreret i kommunen. Der er fra 2010 til 2020 sket en stigning i bilejerskabet på 24%. Til sammenligning er befolkningsvæksten i samme periode 8,5%.

 

Bilejerskabet i Odense følger udviklingen i både Aarhus og Aalborg.

 

Graf over udviklingen i bilejerskab i Odense

 

45,5% af familierne i Odense har ikke egen bil. Denne andel svarer til for 10 år siden. Det er dermed primært antallet af biler i familier med bil, som er steget.

0,8% af odenseanernes bilpark var elbiler eller plug-in-hybridbiler ved udgangen af 2019. By- og Kulturudvalget har et mål om, at andelen af elbiler og plug-in-hybridbiler skal udgøre 11% i 2023 og 30% i 2030.

 

Bilture i Odense

Andelen af bilture er i perioden 2010-2020 steget. Dog ikke proportionalt med stigningen i bilejerskab. 54% af alle odenseanernes ture foregår i bil.

Målet i Odense Kommune er, at andelen af ture i bil skal falde til 46%, mens andelen af bæredygtige ture - altså ture på cykel, til fods eller med kollektiv trafik - skal øges til 54%. Udviklingen gik frem til 2014-16 i den rigtige retning, men andelen af ture i bil er de seneste år steget. 

 

Grafen herunder viser udviklingen i andele af ture i bil i hhv. Odense, Aalborg og Aarhus. I modsætning til Aarhus er andelen af bilture i Odense stigende fra 2011-2019, og den ligger næsten på niveau med Aalborg, som tidligere har ligget noget højere end Odense i forhold til andelen af borgernes ture, der køres i bil.

 

Graf over udviklingen i antallet af ture i bil

 

Hvilke ture kører odenseanerne så i bil?

  • 9% af alle odenseanernes bilture er på under 4 km. Dermed er knap 10% af bilturene i Odense ture, som er inden for normal cykel- eller gåafstand.
  • Ud af alle odenseanernes ture på 2-3,9 km køres 25% i bil. 
  • Ud af odenseanernes ture på 4-9,9 km køres 47% af turene i bil.

Graf over længden på odenseanernes bilture

 

Graf over transportform ift turlængde

 

Se flere nøgletal for trafik og mobilitet i Odense her: 

Cykeltrafik i Odense

Cyklisternes tilfredshed

Børns transportvaner i Odense 

Transportvaner til børnehuse

Transportvaner til skole

Unges transportvaner i Odense

Odenseanske gymnasieelevers transportvaner

Pendling ind og ud af Odense

Trafiksikkerhed i Odense

By- og Kulturforvaltningen