Spring til indhold

Bilture og bilejerskab

Nøgletal på udviklingen i bilture og bilejerskab i Odense.

Dekorativt billede

Bilejerskab

Odense har mere end 200.000 indbyggere, og over 80.000 biler er indregistreret i kommunen. Der er fra 2010 til 2021 sket en stigning i bilejerskabet på 28%. Til sammenligning er befolkningsvæksten i samme periode 8,5%.

 

Bilejerskabet i Odense følger udviklingen i både Aarhus og Aalborg.

 

Dekorativt billede 

 

1,87% af odenseanernes bilpark var elbiler eller plug-in-hybridbiler pr. 1. januar 2021.

 

Bilture i Odense

Andelen af bilture er i perioden 2010-2020 steget. 53% af odenseanernes ture foregår i bil.

Grafen herunder viser udviklingen i andele af ture i bil i hhv. Odense, Aalborg og Aarhus. 

 

Dekorativt billede 

 

Hvilke ture kører odenseanerne så i bil?

  • 8% af alle odenseanernes bilture er på under 4 km. Dermed er knap 10% af bilturene i Odense ture, som er inden for normal cykel- eller gåafstand.
  • Ud af alle odenseanernes ture på 2-3,9 km køres 22% i bil. 
  • Ud af odenseanernes ture på 4-9,9 km køres 46% af turene i bil.
Dekorativt billede 

 

Dekorativt billede 

 

Se flere nøgletal for trafik og mobilitet i Odense her: 

Cykeltrafik i Odense

Cyklisternes tilfredshed

Børns transportvaner i Odense 

Transportvaner til børnehuse

Transportvaner til skole

Unges transportvaner i Odense

Odenseanske gymnasieelevers transportvaner

Pendling ind og ud af Odense

Trafiksikkerhed i Odense

By- og Kulturforvaltningen