Spring til indhold

Nøgletal for trafik og mobilitet

Odenseanernes transportvaner - find nøgletal her.

  

Odenseanernes ture fordeler sig sådan, at 54% af turene foregår i bil, 23% på cykel, 19% til fods og 4% med kollektiv trafik. Andelen af bæredygtige ture er altså på 46%, og der er dermed et stykke vej op til By- og Kulturudvalgets mål om, at 54% af odenseanernes ture skal være er bæredygtige i 2023. 

Odenseanerne kører mere i bil og mindre på cykel i forhold til for fem år siden. 

54% af odenseanernes ture er på under 10 km. 

Odense oplever et stærkt stigende bilejerskab. Bilejerskabet er fra 2010 til 2020 steget med 24%.

0,8 % af odenseanernes bilpark er elbiler eller plug-in hybridbiler. By- og Kulturudvalget har et mål om, at elbiler og plug-in hybridbiler skal udgøre 11% af odenseanernes bilpark  i 2023, og tallet skal stige til 30% i 2030. 

28% af CO2-udledningen i Odense kommer fra personbiler.

 

Se flere nøgletal for trafik og mobilitet i Odense her:

Bilture og bilejerskab i Odense

Cykeltrafik i Odense

Cyklisternes tilfredshed

Børns transportvaner i Odense 

Transportvaner til børnehuse

Transportvaner til skole

Unges transportvaner i Odense

Odenseanske gymnasieelevers transportvaner

Pendling ind og ud af Odense

Trafiksikkerhed i Odense

By- og Kulturforvaltningen