Spring til indhold

Udvikling af kollektiv trafik

Få en oversigt over udviklingen af passagertallet, budgetudviklingen og køreplanstimerne for busserne i Odense.

Passagertal for bussen

Passagertal for bussen i perioden fra 2017 til 2022

Budgetudvikling for bussen (mio. kr.)

Budgetudvikling for bussen i millioner kroner

Køreplanstimer

Køreplanstimer for busser i Odense 

Som det fremgår er der efter letbanens åbning 32.000 færre køreplanstimer i busserne. De buslinjer der direkte bortfalder, da de kører langs letbanens tracé udgør 28.700 køreplanstimer. Der er således 3.300 færre køreplanstimer i resten af bussystemet, svarende til en reduktion på ca. 1,5%.

 

Download en udgave af udviklingen af kollektiv trafik som en pdf

Klima- og Miljøforvaltningen