Spring til indhold

Sådan er Bynet 2021 blevet til

Bynet 2021 er udarbejdet af en projektgruppe bestående af Odense Kommune, Odense Letbane, FynBus og rådgiverfirmaet COWI.

I budget 2017 blev det vedtaget, at antallet af bussernes køreplantimer reduceres med omtrent 40 mio. kr., når letbanen går i drift. På grund af letbanens varslede forsinkelse er der dog i rammeudmeldingen for Budget 2020 tilført 17,9 mio. kr. til busbudgettet i 2020.

 

COWI vandt udbuddet om at blive rådgiver på opgaven og har siden januar 2018 afviklet fire workshops, afholdt møder med interessenter og lavet en markedsanalyse. Dertil er der blevet afholdt to offentlige høringer og møder med vigtige råd og fora såsom Ældrerådet, Handicaprådet, Odense Fælleselevråd og Odenses ungdomsuddannelser.

 

Det store forarbejde resulterede i én anbefaling til et samlet rutenet: Bynet 2021, som var i offentlig høring 27/3 2019-14/4 2019. Der indkom 310 svar, herunder mange indsigelser til den manglende busbetjening af Allesø, Lumby og Brændekilde samt nedlæggelsen af Citybussen. By- og Kulturudvalget valgte at imødekomme ønskerne om at forlænge busruterne, så Allesø, Lumby og Brændekilde også er betjent i fremtiden. Citybussen var det ikke muligt at finde finansiering til.

 

Tidslinje for arbejdet med Bynet 2021

 • September 2017 By- og Kulturudvalget vedtager syv planlægningsprincipper.
 • Oktober 2017 Budget 2017.
 • Januar 2018 Workshop 1: Opstart.
 • Juni 2018 Workshop 2: Udvikling af scenarier.
 • September 2018 Workshop 3: Godkende scenarier.
 • September 2018 By- og Kulturudvalget drøfter de tre scenarier.
 • Oktober 2018 Offentlig høring af to scenarier.
 • December 2018 By- og Kulturudvalget orienteres om høringssvar.
 • Januar 2019 Workshop 4: Endeligt busnet.
 • Marts 2019 By- og Kulturudvalget orienteres om anbefaling og rådgivers rapport.
 • Marts - april 2019 Offentlig høring og møder med borgere og andre interessenter.
 • Maj 2019 By- og Kulturudvalget drøfter anbefaling og høringssvar.
 • Juni 2019 By- og Kulturudvalget træffer endelig beslutning om Bynet 2021.
 • Juni 2019 - --> FynBus og Odense Kommune planlægger nettet i detaljer.

 

 

De 7 planlægningsprincipper:

I september 2017 vedtog By- og Kulturudvalget 7 planlægningsprincipper, som skulle bruges i arbejdet med designet af det nye busnet.

 

 • Det skal tilstræbes, at så mange som muligt har under 400 meter til et busstoppested, men busserne skal som hovedregel ikke køre på de mindre lokalveje
 • De nuværende byområder og korridorer fastholdes så vidt muligt i det nye rutenet
 • Frekvensen skal tilpasses passagergrundlaget, så højeste frekvens tilfalder ruter med flest passagerer
 • Der kan indtænkes afkortede busruter i rutenettet
 • Teletaxaordninger indtænkes i rutenettet for områder i Odense kommune med begrænset passagergrundlag til en bus
 • Rådgiver skal undersøge, om letbanen giver anledning til at gå bort fra stjernestrukturen i opbygningen af rutenettet
 • Udvikling omkring førerløse busser tænkes med ind i planlægningen, afstemt med det teknologiske stade

By- og Kulturforvaltningen