Spring til indhold

Sådan er Bynet 2021 blevet til

Bynet 2021 er udarbejdet af en projektgruppe bestående af Odense Kommune, Odense Letbane, FynBus og rådgiverfirmaet COWI.

COWI vandt udbuddet om at blive rådgiver på opgaven og har siden januar 2018 afviklet fire workshops, afholdt møder med interessenter og lavet en markedsanalyse. Dertil er der blevet afholdt to offentlige høringer og møder med vigtige råd og fora såsom Ældrerådet, Handicaprådet, Odense Fælleselevråd og Odenses ungdomsuddannelser.

 

Det store forarbejde resulterede i én anbefaling til et samlet rutenet: Bynet 2021, som var i offentlig høring 27/3 2019-14/4 2019. Der indkom 310 svar, herunder mange indsigelser til den manglende busbetjening af Allesø, Lumby og Brændekilde samt nedlæggelsen af Citybussen.

 

I oktober og november 2021 blev det besluttet, at Citybussen fortsætter med at køre i hele 2022 samtidig med, at borgerne i Højby, Allesø, Stige, Seden og Søhus får busbetjening på niveau med tidligere. Desuden bevares buskørslen generelt i de tidlige timer mellem klokken 6 og 9 lørdag og søndag.

 

 

Tidslinje for arbejdet med Bynet 2021

 

September 2017

 

 

By- og Kulturudvalget vedtager syv planlægningsprincipper.

 

Oktober 2017

 

Budget 2017.

 

Januar 2018

 

Workshop 1: Opstart.

 

Juni 2018

 

Workshop 2: Udvikling af scenarier.

 

September 2018

 

Workshop 3: Godkende scenarier.

 

September 2018

 

By- og Kulturudvalget drøfter de tre scenarier.

 

Oktober 2018

 

Offentlig høring af to scenarier.

 

December 2018

 

By- og Kulturudvalget orienteres om høringssvar.

 

Januar 2019

 

Workshop 4: Endeligt busnet.

 

Marts 2019

 

By- og Kulturudvalget orienteres om anbefaling og rådgivers rapport.

 

Marts - april 2019

 

Offentlig høring og møder med borgere og andre interessenter.

 

Maj 2019

 

By- og Kulturudvalget drøfter anbefaling og høringssvar.

 

Juni 2019

 

By- og Kulturudvalget træffer endelig beslutning om Bynet 2021.

 

Juni 2019

 

FynBus og Odense Kommune planlægger nettet i detaljer.

 

April 2020

 

By- og Kulturudvalget godkender mindre justeringer i Bynet 2021.

 

Oktober 2020

 

By- og Kulturudvalget beslutter hvordan Bynet 2021 skal implementeres.

 

Oktober 2021

 

By- og Kulturudvalget vedtager optimeringer i den kollektive trafik, samt tilbagekøber de besparelser der ellers var besluttet.

 

November 2021

 

By- og Kulturudvalget beslutter den konkrete omprioritering af midler som følge af drøftelser fra oktober 2021.

 

April 2022

 

Opstartstidspunkt for Bynet 2021 fastslås til den 31. juli.

 

Maj 2022

 

Odense Letbane sættes i drift.

 

Juli 2022

 

Bynet 2021 træder i kraft.

 

 

 

De 7 planlægningsprincipper:

I september 2017 vedtog By- og Kulturudvalget 7 planlægningsprincipper, som skulle bruges i arbejdet med designet af det nye busnet.

 

  • Det skal tilstræbes, at så mange som muligt har under 400 meter til et busstoppested, men busserne skal som hovedregel ikke køre på de mindre lokalveje
  • De nuværende byområder og korridorer fastholdes så vidt muligt i det nye rutenet
  • Frekvensen skal tilpasses passagergrundlaget, så højeste frekvens tilfalder ruter med flest passagerer
  • Der kan indtænkes afkortede busruter i rutenettet
  • Teletaxaordninger indtænkes i rutenettet for områder i Odense kommune med begrænset passagergrundlag til en bus
  • Rådgiver skal undersøge, om letbanen giver anledning til at gå bort fra stjernestrukturen i opbygningen af rutenettet
  • Udvikling omkring førerløse busser tænkes med ind i planlægningen, afstemt med det teknologiske stade

Klima- og Miljøforvaltningen