Spring til indhold

Anlægsprojekter - Bynet 2021

I løbet af 2021 udføres en række anlægsprojekter i forbindelse Bynet 2021.

Buslommer på Ringvejen udvides

I Bynet 2021 etableres ”Ringruten”. Den skal via ringvejen betjene en masse vigtige rejsemål uden om Odense centrum. Derfor udvider vi de nuværende buslommer på ringvejen, så de passer til målene for en ledbus. 

Arbejdet udføres fra juni til oktober 2021.

Buslomme på Kløvermosevej

Nye stoppesteder på Rismarksvej

På Rismarksvej etablerer vi nye stoppesteder. Derudover inddrager vi den ene vognbane til bussen op mod lyskrydset ved Højemarksvej/Rismarksvej, så bussens rejsetid forbedres. Vi etablerer samtidig en fodgængerovergang i lyskrydset ved Rismarksvej/Højemarksvej. 

Arbejdet udføres fra juli til september 2021.

Nye stoppesteder på Rismarksvej

 

Ny endestation i Tietgenbyen

I Bynet 2021 skal Tietgenbyen betjenes af ”Myldretidsruten”. Den kobler erhvervsområdet op på letbanestationen ved Rosengårdcentret. Derfor har den nye busrute behov for en endestation til chaufførerne. Derudover etablerer vi en buslomme ved stoppestedet og en krydsningshelle fra C. F. Tietgens Boulevard over Nørrebjergvej. Der bliver sat cykelstativer op ved stoppestedet. 

Arbejdet udføres fra juni til august 2021.

Nye endestation i Tietgenbyen

 

Ny endestation i Kirkendrup. Arbejdet er stoppet

Status, september 2021
Vi har i noget tid arbejdet på at etablere en ny endestation og vendesløjfe i Kirkendrup ved Stærehusvej. Arbejdet er imidlertid stoppet, da det har vist sig, at jordbundsforholdene ikke er egnede.

Arealet indeholder store mængder af såkaldt gytje. Det er en blanding af organisk- og uorganisk materiale, som ikke har den nødvendige bæreevne. Materialet blev desværre ikke påvist ved prøvegravningerne, inden arbejdet gik i gang.

Det vil være meget omkostningstungt at fjerne laget af gytje, og der kan ikke findes penge i projektet til at udføre denne opgave. By- og Kulturforvaltningen har derfor besluttet, at arbejdet med endestationen på arealet stoppes.

En mulig løsning kan være at forlænge bussen til Allesø og Næsbyhoved-Broby på alle afgange, så man kan undgå at anlægge en endestation i Kirkendrup. Der er ikke truffet politisk beslutning om dette, og forvaltningen kigger derfor pt. på alternativ placering af endestationen i Kirkendrup.

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte projektleder Simone Hørlyk Thrane på sitn@odense.dk.

Klima- og Miljøforvaltningen