Spring til indhold
Nyhed

Palnatokesvej ensrettet efter Georgsgade og frem til Nyborgvej i en måned

31-07-2018
 

Palnatokesvej er ensrettet for bilister på strækningen efter Georgsgade og frem til Nyborgvej. Der er ensrettet til udgangen af august. Det er ikke muligt at dreje ind på Palnatokesvej i fra Nyborgvej i perioden. 

Fodgængere henvises til at bruge den sydlige/vestlige fodgængerovergang.

Der er cykelsluse fra krydset og nord på ad Palnatokesvej på ydersiden af vejarbejdets afmærkning.

Se mere på Odense Letbanes hjemmeside.