Spring til indhold
Nyhed

HCA Marathon påvirker trafikken i Odense på søndag

27-09-2018
 

På søndag den 30. september løbes der HCA Marathon i byen. Det påvirker trafikken mange steder. Se rute

Vejspærringer og omkørsler vil blive etableret fra kl. 6, og de ophæves igen senest kl. 16. Ruten er lukket. Det eneste sted, man kan krydse ruten er i krydset ved Thomas B. Thriges Gade/Østre Stationsvej. Derudover er der trafiksluser på Næsbyvej og Middelfartvej, hvor bilister og løbere kan krydse hinanden. Disse reguleres af Politihjemmeværnet.

Overordnet anbefales det at benytte ring 1 og ring 2 på løbsdagen, ligesom de større indfaldsveje med få undtagelser kan passeres.

Kør forsigtigt og vis hensyn over for de mange løbere og gæster på dagen.

HCA Marathons trafik-telefon 52 64 57 89 er åben for henvendelser torsdag og fredag kl. 16-20 og hele dagen lørdag og søndag.

Mere trafikinfo på HCA Marathons hjemmeside

 
Ruten for HCA Marathon på søndag den 30. september

Her løbes der HCA Marathon på søndag den 30. september - størstedelen af ruten kan ikke passeres i bil, mens løbet er i gang.