Spring til indhold

Område 2 - Smutvejskørsel - nej tak

Området er afgrænset af Ejbygade, Åsumvej, Heltzensgade, Skibhusvej og Sandhusvej.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Byudvikling og Økonomi

Nørregade 36
5000 Odense C
78 73 57 59

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

byudvikling.bkf@odense.dk

Tidsplan for område 2

  • Vinter 2016: Projektet er afsluttet

  • Forår 2017: Evaluering

klik for stort kort


 

Billesgade

Billesgade (markeret med rødt) er blevet trukket ud af det oprindelige forslag, da der allerede er sat et forsøgsprojekt i gang med forbudstavler på 30 km/t.  Tilbagemeldingen fra politiet har imidlertid været, at tavlerne skal fjernes, da der ved etableringen af en 30 km/t zone skal etableres hastighedsdæmpende tiltag, hvilket ikke var en del af det oprindelige forsøgsprojekt.

 

Området omkring Billesgade vil derfor blive vurderet igen i forbindelse med etableringen af område 4 og 5. Se markering med blåt. Beboerne i området vil få nærmere besked, når projektet starter op. Projektet starter op i 2017.

 

Tegninger over vejene

Herunder er en oversigt over tiltagene på de udvalgte veje i område 2.

By- og Kulturforvaltningen