Spring til indhold

Hastighedsdæmpende tiltag på Saxovej

I efteråret og vinteren 2018 etableres hastighedsdæmpende tiltag på Saxovej.

Saxovej fra Rismarksvej til Eddavej er udpeget til at få en 30 km/t hastighedszone med hastighedsdæmpende tiltag, herunder asfaltbump. Det skyldes blandt andet, at vejen forbinder to større veje (Rismarksvej og Rugårdsvej), og at vejen er en del af den anbefalede skolevej. Bumpene vil således skabe øget tryghed for en række skolebørn.

 

Der er sidst i november 2018 sket en mindre justering af projektet. På grund af letbanearbejdet bliver krydset Saxovej/Rismarksvej ændret, og det betyder, at det planlagte bump ud mod Rismarksvej ikke etableres, og at der således etableres 4 bump frem for 5.