Spring til indhold

Hastighedsdæmpende tiltag på Kragsbjergvej

I efteråret og vinteren 2018 etableres hastighedsdæmpende tiltag på Kragsbjergvej.

I 2016 blev der etableret en kombination af bump og indsnævringer på Kragsbjergvej fra Reventlowsvej til Østerbæksvej. Efterfølgende trafiktællinger har dog vist, at tiltagende ikke har haft den ønskede effekt. Odense Kommune ændrer derfor de to eksisterende indsnævringer, så der tilføjes et bump.