Spring til indhold

Hastighedsdæmpende tiltag på Jagtvej

I efteråret og vinteren 2018 etableres der hastighedsdæmpende tiltag på Jagtvej.

Jagtvej fra Læssøegade til Sadolinsgade er udpeget til at få en 30 km/t hastighedszone med hastighedsdæmpende tiltag, herunder asfaltbump. Det skyldes blandt andet, at vejen forbinder to større veje (Læssøegade og Kastanievej), bliver brugt meget af cyklister og fodgængere, og at børnehuset Munke Mose ligger på vejen. Odense Kommune ønsker at sænke hastigheden yderligere og minimere antallet af gennemkørende biler.