Spring til indhold

Østerbro-kvarteret

Østerbro-kvarteret blev nyt parkeringslicensområde i september 2020. Nu kan beboere og erhverv i området købe licenser til at parkere.

Odense Kommune indførte i september 2020 parkeringslicenser på offentlig vej for beboere i Østerbro-kvarteret. 


Licensordningen indføres som følge af, at By- og Kulturudvalget i 2017 besluttede, at de bynære beboelsesområder rundt om centrum skal have licens for at tilgodese beboere frem for pendlere.
 
Herunder får du svar på en række ofte stillede spørgsmål. 

Privat bilist

Hvorfor kommer der parkeringslicensområde?

Formålet med at indføre parkeringslicenser er at tilgodese beboerne i bynære områder. Beboerne har problemer med at finde p-pladser, fordi de bynære områder er attraktive for pendlere, besøgende i byen og så videre.

Hvilke veje er omfattet af licensordningen?

I Østerbro-kvarteret fandtes der allerede et lille område omkring Provstegade, hvor beboere havde parkeringslicens. Dette område er blevet indlemmet i det nye licensområde ”Østerbro-kvarteret”, hvor der er blevet indført parkeringslicensordning for at tilgodese beboere og erhvervsdrivende. Vejene, der er omfattet af parkeringslicensordningen, er markeret med gul farve på kortet.

 

Der er skiltet ved indgangen til området med P-zone-skilte. Licensordningen gælder ikke på private fællesveje.

 

Orienter dig altid i skiltningen på stedet, når du parkerer.

Se kort over licensområde Østerbro

Hvordan fungerer det?

Parkeringslicensområdet er en såkaldt parkeringszone. Parkeringen er tidsbegrænset på vejene, der er omfattet af licensordningen (markeret med gult på kortet) Beboere med parkeringslicens er undtaget tidsbegrænsningen. Hver husstand kan købe 1 licens, hvis de har bil. 

 

Hvem kan købe en licens?

Dit navn skal stå på bilens registreringsattest. Du skal være bilejer, sekundær ejer af bilen, registreret som bruger eller sekundær bruger af bilen, for at kunne købe en parkeringslicens.

Leaser du en bil, skal du uploade/vedhæfte en kopi af leasingkontrakt fra autoriseret leasingfirma. Den digitale kopi kan være scannet fra det originale dokument, eller et billede taget med en mobiltelefon. Du skal uploade og sende leasingkontrakten samtidig med, at du ansøger om parkeringslicens.

Er der pladsgaranti med en licens?

Parkeringslicensen giver ingen pladsgaranti, men gør det nemmere for dig at finde en parkeringsplads, fordi udefrakommende bilister ikke længere kan holde hele dagen i området.

Hvor lang tid gælder en parkeringslicens, og hvad koster den?

Parkeringslicensen i Østerbro-kvarteret gælder i 2 år, og den koster 600 kr. Beboere kan købe 1 licens pr. husstand, hvis de har bil. Licensen kan købes her

 

OBS! Pr. 1 januar 2021 ændres alle 2-årige parkeringslicenser 1-årige. Prisen bliver 600 kr. om året for alle parkeringslicensområder i Odense. 

Ændringerne gælder kun licenser købt fra 1. januar 2021. Din nuværende licens gælder frem til den angivne udløbsdato.


Du kan altid finde de aktuelle priser samt vilkår for parkeringslicenser her på siden.

Hvornår er min licens gyldig?

Når du bestiller din licens, modtager du en foreløbig kvittering som bevis på, at du har bestilt en licens. Der kan gå op til 5 hverdage, før ordren bliver behandlet og godkendt. Når ordren er godkendt, modtager du ny kvittering, hvorefter licensen er gyldig og registreret på din nummerplade.

Kan man parkere med sin licens i andre parkeringslicens-områder?

Nej.

Kan man holde gratis på kommunale betalingsparkeringspladser i området med sin licens?

Nej. Man kan kun parkere på de veje og pladser, der er markeret med gult på kortet. Derudover kan man købe månedskort til at parkere på kommunale betalingspladser.

 

Hvordan kan man se, at en bil har en parkeringslicens?

Licensen registreres på bilens nummerplade, så der ligger ikke en synlig licens i bilen.

Hvad hvis man har mere end 1 bil i husstanden?

Har husstanden mere end 1 bil, må man finde en anden løsning til bil nr. 2. Det kan fx enten være at leje en plads ved en privat udbyder, eller løse parkering på egen grund. I perioden kl. 20-9 på hverdage, kl. 16-9 om lørdagen og hele søndagen kan bil nr. 2 holde på vejene omfattet af licensordningen. Det er også muligt at købe såkaldte månedskort til kommunale betalingspladser – se mere på www.odense.dk/pkort.

Odense Kommune har prioriteret, at bil nr. 1 kan parkeres. På den måde bliver pladserne fordelt mest lige, så der er bedre plads til både naboens og egen bil. Husstande med 2 biler må selv løse at finde en plads til bil nr. 2.

Hvornår kan bilister udefra holde i licensområdet?

Bilister uden parkeringslicens kan parkere 1 time i perioden kl. 9-20 i hverdagene og kl. 9-16 om lørdagen. Uden for disse tidspunkter og om søndagen kan man parkere uden tidsbegrænsning på vejene, der er omfattet af licensordningen.

Kan gæster få en licens?

Det er ikke muligt at få licens til gæster. Parkeringslicensen er registreret med bilens nummerplade, og kan derfor ikke bruges af husstandens gæster. Gæster kan holde 1 time på vejene omfattet af licensordningen mellem kl. 9-20 i hverdagene og mellem kl. 9-16 om lørdagen. Udenfor de tidspunkter og om søndagen kan gæster holde uden tidsbegrænsning. Derudover henviser vi til www.odenserundt.dk, der viser vej til parkering i Odense.

Jeg har gæster med et invalideskilt. Hvor kan de holde?

Biler med et synligt handicapskilt i forruden er undtaget reglen om 1 times tidsbegrænset parkering i parkeringslicensområdet i Østerbro-kvarteret.

Hvad gør jeg, når jeg skal have håndværkere på besøg, og som skal arbejde i længere tid end tidsbegrænsningen?

Skal håndværkere parkere længere end tidsbegrænsningen, er det muligt for håndværkere at søge om dispensation fra de almindelige færdselsregler.

Af- og pålæsning er tilladt i længere tidsrum – fx i forbindelse med flytninger.

Vi har en vicevært tilknyttet ejendommen. Kan han få en parkeringslicens?

Det er ikke muligt at få en licens til viceværter. Man skal være beboer i området for at kunne anskaffe sig en licens. Bilister uden parkeringslicens kan parkere 1 time i perioden kl. 9-20 i hverdagene og kl. 9-16 om lørdagen. Uden for disse tidspunkter og om søndagen kan man parkere uden tidsbegrænsning. 

Hvor må man parkere?

Parkering i parkeringslicensområdet skal fremadrettet kun ske i afmærkede p-baner og båse, eller hvor det tydeligt er skiltet, at parkering er tilladt. Hold altid øje med lokal skiltning, når du parkerer.

Må man holde på fortovet?

Det er ikke tilladt at holde på fortovet eller parkere med 2 hjul på fortovet ifølge Færdselsloven. Odense Kommune tillader derfor ikke parkering på fortove i Odense, da fodgængernes tilgængelighed vægtes højt.
 

Jeg vil gerne have en overkørsel/udvidet min overkørsel, så jeg kan parkere på egen grund. Hvad skal jeg gøre?

Ønsker du etablering, udvidelse eller nedlæggelse af en overkørsel til din ejendom, skal du søge om tilladelse hos Odense Kommune. Her kan du læse mere om, hvordan du gør søger

Erhverv

Hvad gør erhvervsdrivende i området?

Erhvervsdrivende, der har virksomheder et parkeringslicensområde lige uden for centrum, kan købe 1 licens pr. CVR.nr. og 1 kundekort. Licensen bestiller du på her.
 

Jeg ejer en ejendom, men bor ikke i licensområdet. Kan jeg få en licens, når jeg skal forbi?

Det er ikke muligt at få en licens som ejer, hvis man ikke er bosiddende i området. Man kan parkere 1 time på vejene omfattet af licensordningen i perioden kl. 9-20 på hverdage og kl. 9-16 om lørdagen. Man kan altså holde ubegrænset før kl. 9 og efter kl. 20 på hverdage, før kl. 9 og efter kl. 16 om lørdagen og hele søndagen, eller holde på en betalingsplads.

Tjek altid lokal skiltning, når du parkerer.

Jeg ejer en ejendom og har en vicevært og ofte håndværkere i området. Hvad gør de?

Man kan parkere 1 time på vejene omfattet af licensordningen i perioden kl. 9-20 på hverdage og kl. 9-16 om lørdagen. Man kan altså holde ubegrænset før kl. 9 og efter kl. 16 om lørdagen, hele søndagen og før kl. 9 og efter kl. 20 på hverdage.

Tjek altid lokal skiltning, når du parkerer.

Håndværkere har mulighed for at søge dispensation fra de gældende parkeringsregler.

Spørgsmål

Hvis du ikke får svar på dine spørgsmål her eller på siderne om parkeringslicenser, er du velkommen til at sende os en mail på eb.bkf@odense.dk .

 

 

By- og Kulturforvaltningen