Spring til indhold

Hunderup Nord

Fra 5. december 2022 udvides området med beboerlicens til Hunderup Nord.

I december 2022 indfører vi beboerlicens i Hunderup Nord. På det tidspunkt er der 1 times tidsbegrænsning på parkeringspladserne fra kl. 9 til kl. 20 på hverdage og fra kl. 9 til kl. 16 på lørdage.

Beboere og erhverv med licens er undtaget fra tidsbegrænsningen. Dermed prioriteres beboere og erhverv over pendlere, der ikke længere kan parkere gratis i området. Derudover oplever vi en stigning i både bilejerskab i og pendlere til Odense, hvilket kan give et ekstra pres på parkeringsmulighederne. Beboerlicensen er således med til at sikre, at der også er parkeringspladser til beboere og erhverv i fremtiden.


På kortet herunder kan du se, hvilke veje og ejendomme, der er en del af beboerlicensområdet.

 

Kort over Hunderup Nord

Til dig, der er privat bilist

 

Hvorfor kommer der beboerlicensområde?

Formålet med at indføre beboerlicenser er at tilgodese beboere og erhverv i de bynære områder. I dele af området kan beboerne havde problemer med at finde en p-plads, fordi de bynære områder er attraktive for pendlere, besøgende i byen osv.

Derudover stiger bilejerskabet i Odense, og flere og flere pendler til byen i bil. Det betyder, at flere og flere veje bliver brugt af pendlere til parkering. Dermed skal indførelsen af beboerlicens også ses som en fremtidssikring, så det også i fremtiden er muligt at parkere på vejen for beboere og erhverv i området.

 

Hvordan fungerer det?

Beboerlicensområdet er en såkaldt parkeringszone, hvor der kun må parkeres tidsbegrænset på de veje, der er omfattet af licensordningen (markeret med gult på kortet). Beboere med beboerlicens er undtaget tidsbegrænsningen. Hver husstand kan købe 1 licens, hvis de har bil.

Hvem kan købe en licens?

Dit navn skal stå på bilens registreringsattest. Du skal være bilejer, sekundær ejer af bilen, registreret som bruger eller sekundær bruger af bilen for at kunne købe en beboerlicens.

Leaser du en bil, skal du uploade/vedhæfte en kopi af leasingkontrakten fra et autoriseret leasingfirma. Den digitale kopi kan være scannet fra det originale dokument eller et billede taget med en mobiltelefon. Du skal uploade og sende leasingkontrakten samtidig med, at du ansøger om beboerlicens.

Er der pladsgaranti med en licens?

Beboerlicensen giver ingen pladsgaranti, men gør det nemmere for dig at finde en parkeringsplads, fordi bilister udefra ikke længere kan holde hele dagen i området.

Hvor lang tid gælder en beboerlicens, hvad koster den, og hvornår kan den bestilles?

Beboerlicensen i området gælder i 1 år, og den koster 600 kr. Beboere kan købe 1 licens pr. husstand, hvis de har bil. Licensen kan købes på denne side.

 

Skal beboerlicensen fornyes hvert år?

Beboerlicensen skal fornyes hvert år. Der bliver sendt et automatisk besked ud inden, beboerlicensen udløber, men du skal selv forny din licens.

 

 

Kan man parkere med sin licens i andre beboerlicensområder?

Nej. Du kan kun parkere med din licens i det område, den er købt til.

Kan man holde gratis på kommunale betalingsparkeringspladser i området med sin licens?

Nej. Man kan parkere på de veje og pladser, der er markeret med gult på kortet ovenfor. Man kan derudover købe månedskort til at holde på kommunale betalingspladser.

Hvordan kan man se, at en bil har en beboerlicens?

Licensen registreres på bilens nummerplade, så der skal ikke ligge en synlig licens i bilen.

Hvad hvis man har mere end 1 bil i husstanden?

Odense Kommune har prioriteret, at bil nr. 1 kan parkeres. På den måde bliver pladserne fordelt mest lige, så der er bedre plads til både naboens og egen bil. Det er ikke muligt at flytte en licens fra én bil til én anden bil, selvom man ejer begge biler.

 

Husstande med to eller flere biler må selv finde en løsning på parkering til bil nr. 2 osv. Det kan fx enten være at leje en plads ved en privat udbyder eller løse parkering på egen grund. Bil nr. 2 kan naturligvis parkeres i licensområdet ubegrænset fra kl. 20-09 på hverdage, efter kl. 16 om lørdagen og hele søndagen. Derudover er det muligt at købe månedskort til kommunale betalingspladser.

 

Hvornår kan bilister udefra parkere i licensområdet?

Bilister uden beboerlicens kan parkere 1 time i perioden kl. 9-20 i hverdagene og kl. 9-16 om lørdagen. Uden for disse tidspunkter og om søndagen kan man parkere uden tidsbegrænsning på vejene, der er omfattet af licensordningen. Husk lokal skiltning og afmærkning altid er gældende.

 

Se også www.odenserundt.dk for andre parkeringsmuligheder.

 

Kan gæster få en licens?

Det er ikke muligt at få licens til gæster. Beboerlicensen er registreret med bilens nummerplade og kan derfor ikke bruges af husstandens gæster. 

Gæster kan parkere 1 time på vejene omfattet af licensordningen kl. 9-20 i hverdagene og kl. 9-16 om lørdagen. Uden for de tidspunkter og om søndagen kan gæster parkere ubegrænset. På kortet ovenfor er markeret to kommunale betalingsparkeringspladser. Her kan gæster også holde. 

Derudover henviser vi til www.odenserundt.dk, der viser vej til parkering i Odense. 

Husk lokal skiltning og afmærkning altid er gældende.

Hvor kan gæster med et invalideskilt parkere?

Biler med et synligt handicapskilt i forruden er undtaget reglen om 1 times tidsbegrænset parkering i beboerlicensområdet.

Kan håndværkere parkere i længere tid end tidsbegrænsningen?

Skal håndværkere parkere længere end tidsbegrænsningen, kan de søge om dispensation fra de almindelige færdselsregler.

Kan en vicevært tilknyttet en ejendom i kvarteret få en beboerlicens?

Det er ikke muligt at få en licens til viceværter. Man skal være beboer i området for at kunne anskaffe sig en licens. Bilister uden beboerlicens kan parkere 1 time i perioden kl. 9-20 i hverdagene og kl. 9-16 om lørdagen. Uden for disse tidspunkter og om søndagen kan man parkere uden tidsbegrænsning i beboerlicensområdet. 

Er det tilladt at parkere på fortovet?

Det er ikke tilladt at parkere helt eller med 2 hjul på fortovet ifølge Færdselsloven. Odense Kommune tillader heller ikke parkering på fortove i Odense, da fodgængeres tilgængelighed vægtes højt.

 

Er det muligt at få etableret ekstra parkeringspladser på egen grund?

Det kommer an på bestemmelserne i lokalplanerne for området. Der er to gældende lokalplaner for området: Lokalplan nr. 2-1041 Bevarende lokalplan for Hunderupkvarteret og lokalplan nr. 0.662 Bevarende lokalplan for området Sadolinsgade, Lahnsgade og Jagtvej.

 

Er det muligt at få etableret en ekstra overkørsel?

Det kommer an på bestemmelserne i lokalplanerne for området. I lokalplanen nr. 2-1041 Bevarende lokalplan for Hunderupkvarteret står der, at der kun må etableres én overkørsel per grund. I lokalplanen nr. 0-662 Bevarende lokalplan for området Sadolinsgade, Lahnsgade og Jagtvej er der ikke en lignende bestemmelse.

 

Hvorfor må man kun parkere i den ene side af vejen på udvalgte veje?

Er vejen mindre end 7 meter bred, er det ikke hensigtsmæssigt at parkere i begge sider af vejen. Det skyldes bl.a. hensynet til brand, renovation, flyttebiler osv., som skal have mulighed for at køre på vejene. Det er ofte den side af vejen, som skolebørn benytter om morgen, som bliver uden parkeringsmulighed. Dernæst tages der hensyn til antal sideveje og overkørsler, når det vælges, hvilken side af vejen, som bliver uden parkeringsmulighed.Til dig, der har erhverv i beboerlicensområdet

Hvad gør erhvervsdrivende i området?

Erhvervsdrivende, der har virksomhed i beboerlicensområdet, kan købe 1 licens pr. CVR.nr. og 1 kundekort. Licensen bestiller du her

Kan en ejer af en ejendom, som ikke bor i licensområdet, få en licens?

Det er ikke muligt at få en licens som ejer, hvis man ikke bor i området. Man kan parkere 1 time på vejene omfattet af licensordningen i perioden kl. 9-20 på hverdage og kl. 9-16 om lørdagen. Udenfor de tidsrum kan man parkere ubegrænset. Tjek dog altid lokal skiltning, inden bilen parkeres.

Håndværkere har mulighed for at søge dispensation fra de gældende parkeringsregler.

By- og Kulturforvaltningen