Spring til indhold

Glasværks-kvarteret

Glasværks-kvarteret bliver et nyt parkeringslicensområde, hvor beboere kan købe licenser til at parkere. Erhverv i området har samme mulighed.

Odense Kommune indfører den 18. november 2020 parkeringslicenser for beboere i Glasværks-kvarteret på offentlig vej.

Her kan du læse om, hvad det betyder for dig, der bor eller har erhverv i området, når du skal parkere i licensområdet. Informationen gælder ikke licenser på private områder eller private fællesveje.

Licensordningen indføres som følge af, at By- og Kulturudvalget i 2017 besluttede, at de bynære beboelsesområder rundt om centrum skal have licens for at tilgodese beboere frem for pendlere.

Herunder får du svar på en række spørgsmål, vi ofte får stillet. 
 

Til dig, der er privat bilist

 

Hvorfor kommer der parkeringslicensområde?

Formålet med at indføre parkeringslicenser er at tilgodese beboerne i bynære områder. Beboerne har problemer med at finde p-pladser, fordi de bynære områder er attraktive for pendlere, besøgende i byen og så videre.

Hvilke veje er omfattet af licensordningen?

Vejene i licensområdet er markeret med gult på kortet. Der vil blive skiltet ved indgangen til området med P-zone-skilte. Licensordningen gælder ikke på private fællesveje. 

Brummers Plads og det sidste stykke af Lille Glasvej er ikke kommunale veje, og indgår derfor ikke i det kommunale parkeringslicensområde. 

 

Dekorativt billede

Kan du ikke se kortet, kan du åbne det i en større version her.

 

Hvordan fungerer det?

Området, hvor der indføres parkeringslicens til beboere, bliver til en såkaldt parkeringszone. Parkeringen bliver tidsbegrænset på vejene, der er omfattet af licensordningen (markeret med gult på kortet).

Beboere med parkeringslicens er undtaget tidsbegrænsningen. Hver husstand kan købe 1 licens, hvis de har bil.

Hvem kan købe en licens?

Dit navn skal stå på bilens registreringsattest. Du skal være bilejer, sekundær ejer af bilen, registreret som bruger eller sekundær bruger af bilen, for at kunne købe en beboerparkeringslicens.

Leaser du en bil, skal du uploade/vedhæfte en kopi af leasingkontrakt fra autoriseret leasingfirma. Den digitale kopi kan være scannet fra det originale dokument, eller et billede taget med en mobiltelefon. Du skal uploade og sende leasingkontrakten samtidig med, at du ansøger om parkeringslicens.

Er der pladsgaranti med en licens?

Parkeringslicensen giver ingen pladsgaranti, men gør det nemmere for beboeren at finde en parkeringsplads, fordi udefrakommende bilister ikke længere kan holde hele dagen i området.

Hvor lang tid gælder en parkeringslicens, hvad koster den, og hvornår kan den bestilles?

Parkeringslicensen i Glasværks-kvarteret gælder i 2 år, og den koster 600 kr. Beboere kan købe 1 licens pr. husstand, hvis de har bil. Licensen kan købes på  denne side. Licensen kan bestilles fra den 3. november 2020, og den gælder tidligst fra den 18. november 2020.

Du kan altid se de gældende priser på licenser her.

 

Kan man parkere med sin licens i andre beboerlicens-områder?

Nej. Man kan kun parkere med sin licens i det område, den er købt til.

Kan man holde gratis på kommunale betalingsparkeringspladser i området med sin licens?

Nej. Man kan parkere på de veje og pladser, der er markeret med gult på kortet. Man kan derudover købe månedskort til at holde på kommunale betalingspladser – se mere her.

Hvordan kan man se, at en bil har en parkeringslicens?

Licensen registreres på bilens nummerplade, så der skal ikke ligge en synlig licens i bilen.

Hvad hvis man har mere end 1 bil i husstanden?

Odense Kommune har prioriteret, at bil nr. 1 kan parkeres. På den måde bliver pladserne fordelt mest lige, så der er bedre plads til både naboens og egen bil. Husstande med 2 biler må selv løse at finde en plads til bil nr. 2.

Det kan fx enten være at leje en plads ved en privat udbyder, eller løse parkering på egen grund. Det er også muligt at holde med bil nr. 2 i kvarteret, og den kan holde ubegrænset fra kl. 20-09 på hverdage, efter kl. 16 om lørdagen og hele søndagen. Derudover er det muligt at købe månedskort til kommunale betalingspladser.

 

Hvor må jeg parkere?

Parkering i parkeringslicensområdet skal fremadrettet kun ske i afmærkede p-baner og båse. Det er ikke tilladt at holde på fortovet.

 

Hvornår kan bilister udefra holde i licensområdet?

Bilister uden parkeringslicens kan parkere 1 time i perioden kl. 9-20 i hverdagene og kl. 9-16 om lørdagen. Uden for disse tidspunkter og om søndagen kan man parkere uden tidsbegrænsning på vejene, der er omfattet af licensordningen. Tjek altid den lokale skiltning, inden du parkerer.

Se eventuelt også www.odenserundt.dk for andre parkeringsmuligheder.

 

Kan gæster få en licens?

Det er ikke muligt at få licens til gæster. Parkeringslicensen er registreret med bilens nummerplade, og kan derfor ikke bruges af husstandens gæster. 

Gæster kan holde 1 time på vejene omfattet af licensordningen mellem kl. 9-20 i hverdagene og mellem kl. 9-16 om lørdagen. Udenfor de tidspunkter og om søndagen kan gæster holde uden tidsbegrænsning. På kortet er markeret to kommunale p-pladser, hvor der indføres betaling. Her kan gæster også holde. 

Derudover henviser vi til www.odenserundt.dk, der viser vej til parkering i Odense. 

Tjek altid den lokale skiltning, inden bilen parkeres.

Hvor kan gæster med et invalideskilt parkere?

Biler med et synligt handicapskilt i forruden er undtaget reglen om 1 times tidsbegrænset parkering i parkeringslicensområdet i Glasværks-kvarteret.

Kan håndværkere parkere i længere tid end tidsbegrænsningen?

Skal håndværkere parkere længere end tidsbegrænsningen, er det muligt for håndværkere at søge om dispensation fra de almindelige færdselsregler.

Kan en vicevært tilknyttet en ejendom i kvarteret få en parkeringslicens?

Det er ikke muligt at få en licens til viceværter. Man skal være beboer i området for at kunne anskaffe sig en licens. Bilister uden parkeringslicens kan parkere 1 time i perioden kl. 9-20 i hverdagene og kl. 9-16 om lørdagen. Uden for disse tidspunkter og om søndagen kan man parkere uden tidsbegrænsning i parkeringslicensområdet. 

Er det tilladt at holde på fortovet?

Det er ikke tilladt at parkere helt eller med 2 hjul på fortovet ifølge Færdselsloven. Odense Kommune tillader derfor ikke parkering på fortove i Odense, da fodgængernes tilgængelighed vægtes højt.
 

Jeg vil gerne have en overkørsel/udvidet min overkørsel, så jeg kan parkere på egen grund. Hvad skal jeg gøre?

Ønsker du etablering, udvidelse eller nedlæggelse af en overkørsel til din ejendom, skal du søge om tilladelse hos Odense Kommune. Du kan læse mere om, hvordan du gør på www.odense.dk/overkørsel.


Til dig, der har erhverv i parkeringslicensområdet

 

Hvad gør erhvervsdrivende i området?

Erhvervsdrivende, der har virksomheder i 2-årige parkeringslicensområder, kan købe 1 licens pr. CVR.nr. og 1 parkeringslicens, som de kan stille til rådighed for kunder. Licensen bestiller du her fra den 3. november 2020.
 

Kan en ejer af en ejendom, som ikke bor i licensområdet få en licens?

Det er ikke muligt at få en licens som ejer, hvis man ikke er bosiddende i området. Man kan parkere 1 time på vejene omfattet af licensordningen i perioden kl. 9-20 på hverdage og kl. 9-16 om lørdagen. Udenfor de tidsrum kan man holde ubegrænset. Tjek dog lokal skiltning, inden bilen parkeres.

Håndværkere har mulighed for at søge dispensation fra de gældende parkeringsregler.

 

 

By- og Kulturforvaltningen