Spring til indhold

Christiansgade-kvarteret

Christiansgade-kvarteret bliver et nyt parkeringslicensområde, hvor beboere kan købe licenser til at parkere. Erhverv i området har samme mulighed.

Odense Kommune indfører pr. 27. maj 2020 parkeringslicenser for beboere i Christiansgade-kvarteret på offentlig vej.

 

Her kan du læse om, hvad det betyder for dig, der bor eller har erhverv i området, når du skal parkere på offentlig vej. Informationen gælder ikke licenser på private områder eller private fællesveje.

 

Licensordningen indføres som følge af, at By- og Kulturudvalget i 2017 besluttede, at de bynære beboelsesområder rundt om centrum skal have licens for at tilgodese beboere frem for pendlere.

 

Herunder får du svar på en række spørgsmål, vi ofte får stillet. Finder du ikke svar, kan du skrive til os på digital post. Hvis linket fejler, så prøv en anden browser end Chrome - fx Explorer.

 

 

Til dig, der er privat bilist

 

Hvorfor kommer der parkeringslicensområde?

Formålet med at indføre parkeringslicenser er at tilgodese beboerne i bynære områder. Beboerne har problemer med at finde p-pladser, fordi de bynære områder er attraktive for pendlere, besøgende i byen og så videre.

 

Hvilke veje er omfattet af licensordningen?

Vejene i licensområdet er markeret med gult på kortet - klik på kortet for at se en større udgave. Der vil blive skiltet ved indgangen til området med P-zone-skilte. Licensordningen gælder ikke på private fællesveje. 

 

Dekorativt billede

 

Kan du ikke se kortet, kan du åbne det i en større version her.

 

Hvordan fungerer det?

Området, hvor der indføres parkeringslicens til beboere, bliver til en såkaldt parkeringszone. Parkeringen bliver tidsbegrænset på vejene, der er omfattet af licensordningen (markeret med gult på kortet).

Beboere med parkeringslicens er undtaget tidsbegrænsningen. Hver husstand kan købe 1 licens, hvis de har bil.

 

Hvem kan købe en licens?

Dit navn skal stå på bilens registreringsattest. Du skal være bilejer, sekundær ejer af bilen, registreret som bruger eller sekundær bruger af bilen, for at kunne købe en beboerparkeringslicens.

Leaser du en bil, skal du uploade/vedhæfte en kopi af leasingkontrakt fra autoriseret leasingfirma. Den digitale kopi kan være scannet fra det originale dokument, eller et billede taget med en mobiltelefon. Du skal uploade og sende leasingkontrakten samtidig med, at du ansøger om parkeringslicens.

 

Er der pladsgaranti med en licens?

Parkeringslicensen giver ingen pladsgaranti, men gør det nemmere for beboeren at finde en parkeringsplads, fordi udefrakommende bilister ikke længere kan holde hele dagen i området.

Hvor lang tid gælder en parkeringslicens, og hvad koster den?

Parkeringslicensen i Christiansgade-kvarteret gælder i 2 år, og den koster 600 kr. Beboere kan købe 1 licens pr. husstand, hvis de har bil. Licensen kan købes på www.odense.dk eller ved at klikke "Opret parkeringslicens" i den grønne selvbetjeningsboks. Licensen kan købes fra den 13. maj, og den gælder tidligst fra 27. maj 2020.

 

Kan man parkere med sin licens i andre beboerlicens-områder?

Nej.

Kan man holde gratis på kommunale betalingsparkeringspladser i området med sin licens?

Nej. Man kan parkere på de veje og pladser, der er markeret med gult på kortet.

Hvordan kan man se, at en bil har en parkeringslicens?

Licensen registreres på bilens nummerplade, så der skal ikke ligge en synlig licens i bilen.

Hvad hvis man har mere end 1 bil i husstanden?

Har husstanden mere end 1 bil, må man finde en anden løsning til bil nr. 2. Det kan fx enten være at leje en plads ved en privat udbyder, eller løse parkering på egen grund. I perioden kl. 20-9 på hverdage, kl. 16-9 om lørdagen og hele søndagen kan bil nr. 2 holde på vejene omfattet af licensordningen.

Odense Kommune har prioriteret, at bil nr. 1 kan parkeres. På den måde bliver pladserne fordelt mest lige, så der er bedre plads til både naboens og egen bil. Husstande med 2 biler må selv løse at finde en plads til bil nr. 2.

Hvornår kan bilister udefra holde i licensområdet?

Bilister uden parkeringslicens kan parkere 1 time i perioden kl. 9-20 i hverdagene og kl. 9-16 om lørdagen. Uden for disse tidspunkter og om søndagen kan man parkere uden tidsbegrænsning på vejene, der er omfattet af licensordningen. Tjek altid den lokale skiltning, inden du parkerer.

Kan gæster få en licens?

Det er ikke muligt at få licens til gæster. Parkeringslicensen er registreret med bilens nummerplade, og kan derfor ikke bruges af husstandens gæster. Gæster kan holde 1 time på vejene omfattet af licensordningen mellem kl. 9-20 i hverdagene og mellem kl. 9-16 om lørdagen. Udenfor de tidspunkter og om søndagen kan gæster holde uden tidsbegrænsning. Derudover henviser vi til www.odenserundt.dk, der viser vej til parkering i Odense. Tjek desuden altid den lokale skiltning, når du parkerer.

Jeg har gæster med et invalideskilt. Hvor kan de holde?

Biler med et synligt handicapskilt i forruden er undtaget reglen om 1 times tidsbegrænset parkering i parkeringslicensområdet i Christiansgade-kvarteret.

Hvad gør jeg, når jeg skal have håndværkere på besøg, og som skal arbejde i længere tid end tidsbegrænsningen?

Skal håndværkere parkere længere end tidsbegrænsningen, er det muligt for håndværkere at søge om dispensation fra de almindelige færdselsregler.


Vi har en vicevært tilknyttet ejendommen. Kan han få en parkeringslicens?

Det er ikke muligt at få en licens til viceværter. Man skal være beboer i området for at kunne anskaffe sig en licens. Bilister uden parkeringslicens kan parkere 1 time i perioden kl. 9-20 i hverdagene og kl. 9-16 om lørdagen. Uden for disse tidspunkter og om søndagen kan man parkere uden tidsbegrænsning. 

Hvornår skal jeg bestille min parkeringslicens?

Du kan bestille din licens fra den 13. maj 2020 på www.odense.dk/parkeringslicens. Den er tidligst gældende fra 27. maj 2020.

Hvor må jeg parkere?

Parkering i parkeringslicensområdet skal fremadrettet kun ske i afmærkede p-baner og båse. 

Må jeg holde på fortovet?

Det er ikke tilladt at parkere helt eller med 2 hjul på fortovet ifølge Færdselsloven. Odense Kommune tillader derfor ikke parkering på fortove i Odense, da fodgængernes tilgængelighed vægtes højt.
 

Jeg vil gerne have en overkørsel/udvidet min overkørsel, så jeg kan parkere på egen grund. Hvad skal jeg gøre?

Ønsker du etablering, udvidelse eller nedlæggelse af en overkørsel til din ejendom, skal du søge om tilladelse hos Odense Kommune. 
Du kan læse mere om, hvordan du gør på www.odense.dk/overkørsel.

Hvis du søger inden den 20. april 2020, er det muligt for os at justere afmærkningen af parkeringsbåse/baner, når det arbejde går i gang i slutningen af april i kvarteret.

 

Til dig, der har erhverv i parkeringslicensområdet

Hvad gør erhvervsdrivende i området?

Erhvervsdrivende, der har virksomheder i 2-årige parkeringslicensområder, kan købe 1 licens pr. CVR.nr. og 1 parkeringslicens, som de kan stille til rådighed for kunder. Licensen bestiller du på www.odense.dk/parkeringslicens fra 13. maj 2020.
 

Jeg ejer en ejendom, men bor ikke i licensområdet. Kan jeg få en licens, når jeg skal forbi?

Det er ikke muligt at få en licens som ejer, hvis man ikke er bosiddende i området. Man kan parkere 1 time på vejene omfattet af licensordningen i perioden kl. 9-20 på hverdage og kl. 9-16 om lørdagen. Man kan altså holde ubegrænset efter kl.9 og efter kl. 20 på hverdage, før kl. 9 og efter kl. 16 om lørdagen og hele søndagen.

Jeg ejer en ejendom og har en vicevært og ofte håndværkere i området. Hvad gør de?

Man kan parkere 1 time på vejene omfattet af licensordningen i perioden kl. 9-20 på hverdage og kl. 9-16 om lørdagen. Man kan altså holde ubegrænset før kl. 9 og efter kl. 16 om lørdagen, hele søndagen og før kl. 9 og efter kl. 20 på hverdage - eller holde på en betalingsplads.

Håndværkere har mulighed for at søge dispensation fra de gældende parkeringsregler.

Spørgsmål

Hvis du ikke får svar på dine spørgsmål her eller på siderne om parkeringslicenser, så er du velkommen til at sende os en mail på digital post. Hvis linket fejler med Chrome, så prøv en anden browser som fx Explorer.

 
 

By- og Kulturforvaltningen