Spring til indhold

Benediktsgade-kvarteret

Benediktsgade-kvarteret bliver en ny parkeringszone, hvor beboere kan købe licenser til at parkere på udvalgte veje. Erhverv i området har samme mulighed.

Selvbetjening

Selvbetjeningsoversigt
Kontaktinformation

Vejmyndighed og Parkering

Nørregade 36
5000 Odense C

Husk altid at bruge Digital Post til personfølsomme oplysninger.

Email

vejmyndighed@odense.dk

Odense Kommune indfører pr. 6. januar 2020 parkeringslicenser for beboere og erhvervsdrivende på udvalgte, offentlige veje i Benediktsgade-kvarteret.
Her kan du læse om, hvad det betyder for dig, der bor eller har erhverv i området, når du skal parkere på offentlig vej. Informationen gælder ikke licenser på private områder eller private fællesveje.

 

Privat bilist

Hvorfor kommer der parkeringslicens-område?

By- og Kulturudvalget besluttede i 2017, at de bynære beboelsesområder rundt om centrum skal have licens for at prioritere beboere over pendlere. Turen er nu kommet til Benediktsgade-kvarteret, hvor Odense Kommune derfor indfører en parkeringslicensordning, som tilgodeser beboere og erhvervsdrivende. Vejene, der er omfattet af parkeringslicensordningen, og hvor der indføres tidsbegrænset parkering, er markeret med gult på kortet.

 

Hvilke veje er omfattet af licensordningen?

Vejene i licensområdet er markeret med gult på kortet. Tryk på kortet for at få et større kort. Der vil blive skiltet i området, når ordningen træder i kraft. Licensordningen gælder ikke på private fællesveje.

Dekorativt billede af kort over veje i Benediktsgadekvarteret omfattet af parkeringslicenser

Hvordan fungerer det?

Området, hvor der indføres parkeringslicens til beboere, bliver til en såkaldt parkeringszone. Parkeringen bliver tidsbegrænset på vejene, der er omfattet af licensordningen (markeret med gult på kortet). Beboere med parkeringslicens er undtaget tidsbegrænsningen. Hver husstand kan købe 1 licens, hvis de har bil. 

Er der pladsgaranti med en licens?

Parkeringslicensordningen giver ingen pladsgaranti, men gør det nemmere for beboeren at finde en parkeringsplads, fordi udefrakommende bilister ikke længere kan holde hele dagen i området.

 

Hvor lang tid gælder en parkeringslicens, og hvad koster den?

Parkeringslicensen i Benediktsgade-kvarteret gælder i 2 år, og den koster 600 kr. Beboere kan købe 1 licens pr. husstand, hvis de har bil. Licensen kan købes på www.odense.dk/parkeringslicenser fra den 4. november. Licensen gælder tidligst fra 6. januar 2020.

Kan man parkere med sin licens i andre parkeringslicens-områder i Odense?

Nej, den gælder til det område, hvor man bor.

 

Kan man holde gratis på kommunale betalingsparkeringspladser i området med sin licens?

Nej. Man kan parkere på de veje og pladser, der er markeret med gult på kortet.

Hvordan kan man se, at en bil har en parkeringslicens?

Licensen registreres på bilens nummerplade, så der ligger ikke en synlig licens i bilen.

 

Hvad hvis man har mere end 1 bil i husstanden?

Har husstanden mere end 1 bil, må man finde en anden løsning til bil nr. 2. Det kan fx enten være at leje en plads ved en privat udbyder, eller løse parkering på egen grund.

I perioden kl. 20-9 på hverdage, kl. 16-9 om lørdagen og hele søndagen kan bilen holde i kvarteret uden en parkeringslicens. Odense Kommune har prioriteret, at bil nr. 1 kan parkeres. På den måde bliver pladserne fordelt mest lige, så der er plads til både naboens og egen bil.

 

Hvornår kan bilister udefra holde i licensområdet?

Bilister uden parkeringslicens kan parkere 1 time i perioden kl. 9-20 i hverdagene og kl. 9-16 om lørdagen. Uden for disse tidspunkter og om søndagen kan man parkere uden tidsbegrænsning. 

Kan gæster få en licens?

Det er ikke muligt at få licens til gæster. Parkeringslicensen er registreret med bilens nummerplade, og kan derfor ikke bruges af husstandens gæster. 

Jeg har gæster med et invalideskilt. Hvor kan de holde?

Biler med et synligt handicapskilt i forruden er undtaget reglen om 1 times tidsbegrænset parkering i parkeringslicens-området i Benediktsgade-kvarteret.

Hvad gør jeg, når jeg skal have håndværkere på besøg, og de skal arbejde i længere tid end tidsbegrænsningen?

Skal håndværkere parkere længere end tidsbegrænsningen, er det muligt for håndværkere at søge om dispensation fra de almindelige færdselsregler.

Vi har en vicevært tilknyttet ejendommen. Kan han få en parkeringslicens?

Det er ikke muligt at få en licens til viceværter. Man skal være beboer i området for at kunne anskaffe sig en pakeringslicens. Bilister uden parkeringslicens kan parkere 1 time i perioden kl. 9-20 i hverdagene og kl. 9-16 om lørdagen. Uden for disse tidspunkter og om søndagen kan man parkere uden tidsbegrænsning. 

Hvornår skal jeg bestille min parkeringslicens?

Du kan bestille din licens fra den 4. november 2019. Den er tidligst gældende fra 6. januar 2020.

Hvor må man parkere?

Parkering i licensområdet skal fremadrettet kun ske i afmærkede p-baner og båse. 

Må man holde på fortovet?

Det er ikke tilladt at holde på fortovet eller parkere med 2 hjul på fortovet ifølge færdselsloven. Odense Kommune tillader derfor ikke parkering på fortove i Odense, da fodgængernes tilgængelighed vægtes højt.

 

Jeg vil gerne have en overkørsel/udvidet min overkørsel, så jeg kan parkere på egen grund. Hvad skal jeg gøre?

Ønsker du etablering, udvidelse eller nedlæggelse af en overkørsel til din ejendom skal du søge om tilladelse hos Odense Kommune

 

Erhverv

Hvad gør erhvervsdrivende i området?

Erhvervsdrivende, der har virksomheder i 2-årige parkeringslicens-områder, kan købe 1 licens pr. CVR.nr. og 1 parkeringslicens, som de kan stille til rådighed for kunder. Licensen bestiller du fra 4. november 2019. Den er tidligst gældende fra den 6. januar 2020.

 

Jeg ejer en ejendom, men bor ikke i licensområdet. Kan jeg få en licens, når jeg skal forbi?

Det er ikke muligt at få en licens som ejer af en ejendom, hvis man ikke er bosiddende i området. Man kan parkere 1 time på vejen i perioden kl. 9-20 på hverdage og kl. 9-16 om lørdagen. Man kan altså holde ubegrænset før kl. 9 og efter kl. 16 om lørdagen, hele søndagen og før kl. 9 og efter kl. 20 på hverdage.

Jeg ejer en ejendom og har en vicevært og ofte håndværkere i området. Hvad gør de?

Man kan parkere 1 time i på de veje, der er omfattet af licens, i perioden kl. 9-20 på hverdage og kl. 9-16 om lørdagen. Man kan altså holde ubegrænset før kl. 9 og efter kl. 20 på hverdage og før kl. 9 og efter kl. 16 om lørdagen og hele søndagen.

Håndværkere har mulighed for at søge dispensation fra de gældende parkeringsregler.

Spørgsmål

Jeg vil gerne læse mere om vilkår for parkeringslicenser og se, hvordan jeg bestiller

Så skal du læse svar på typiske spørgsmål. Du kan bestille din licens fra 4. november 2019. 

Jeg har stadig spørgsmål

Hvis du ikke får svar på dine spørgsmål her eller på siderne om parkeringslicenser, så er du velkommen til at sende os en mail. Brug linket i kontaktboksen.
 

By- og Kulturforvaltningen