Spring til indhold

Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade - otte nye byrum

Når Thomas B. Thriges Gade omdannes fra gade til by vil Odense bymidte igen blive flettet sammen på ny. .Omdannelsen betyder blandt andet, at der kommer fire nye kvarterer og otte nye byrum i stedet for den tidligere gade. Byrummene skal hver især have sit eget særkende og funktion, og de nye byrum kommer til at indgå i et bymæssigt hierarki, hvor nogle vil henvende sig til hele regionen og andre primært er for de helt lokale brugere.

 
Visionen er at skabe en smuk, spændende og levende bymidte med mange og gode muligheder for at opholde sig i byens rum. Samt at give Odense en bymidte der er Fyens hovedstad værdig.

 
Projektet ventes at gå i gang i 2014 og stå færdigt i 2020.

 
Konkurrencen er vundet af et team bestående af Entasis, Grontmij, SWECO Architects, sbs rådgivning og MOMENTUM Research & Developement.

 
Du kan læse meget mere om projektet på www.odense.dk/fragadetilbyBy- og Kulturforvaltningen