Spring til indhold

Stenfiskerkaj: ny promenade på vej

Fra slutningen af august 2018 er arbejdet med en ny promenade på Odense Havn gået i gang. 

Der har været stor aktivitet på Odense Havn de seneste år - nye bygninger, et havnebad og promenader er kommet til. Stenfiskerkaj mangler stadig at blive sat i stand. Det arbejde er begyndt i slutningen af august 2018.

 

Hvornår foregår arbejdet?

Arbejdet foregår på hverdage mellem kl. 7-18, og det vil ikke larme væsentligt.

 

Hvad skal der laves?

Promenaden kommer til at blive i samme stil som den øvrige promenade på havnen. Dækket laves af beton, der kommer en jernkant med siddepladser og bænke som dem, der står ved promenadebyen. Herudover en trappe så man kan komme tættere på vandet. Der bliver også lavet cykelparkering.

Derudover kommer der nogle kunstelementer op, der samtidig kan bruges aktivt til fx cross-fit. 

Der kommer også grønne indslag som kummer og mindre træer.

 

Hvornår er arbejdet færdigt?

Den første og østlige del af Stenfiskerkaj er færdig, og den nordlige del forventes at være færdig i løbet af 2019.

Parkerede biler

I dag benytter en del bilister Stenfiskerkaj til at parkere på. Mens vi arbejder, kommer der parkeringsforbud op. Når arbejdet er færdigt, kan man ikke parkere på Stenfiskerkajen, ligesom det er tilfældet med den øvrige promenade.

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Martin Hjorth Jessing Lund.
 

Opdateret 04-09-2019

By- og Kulturforvaltningen