Spring til indhold

Flere opholdsmuligheder og by for alle

I forbindelse med projekterne "By for alle" og "Flere opholdsmuligheder" er By- og Kulturforvaltningen i gang med at kortlægge opholdsmuligheder i Odense og indsamle ønsker til nye.

Nye opholdsmuligheder

Der er bevilliget 1.000.000 kr. til flere opholdsmuligheder i Odense Kommune. Det kan være bænke, der tilbyder et hvil på turen og derved gør byen mere tilgængelig for dårligt gående. Det kan være bænke og borde-bænkesæt i grønne områder. Det kan også være mere utraditionelle opholdselementer, der indbyder til leg eller aktivitet. 

 

By for alle

Der er desuden bevilliget 900.000 kr. til forskellige tiltag, der kan gøre byen mere tilgængelig for alle. Det kan eksempelvis være nye handicapparkeringspladser, nye stier og fortove, kantstensramper, krydsningsheller, lydfyr ved fodgængerfelter og lignende.

 

Savner du en opholdsmulighed eller bedre tilgængelighed? 

Du kan komme med ønsker til opholdsmuligheder, forbedret tilgængelighed for alle og ny eller forbedret belysning. Tip os og fortæl, hvor du synes, der skal opsættes en bænk, et borde-bænkesæt eller lignende. Skriv også gerne, hvem du tror vil få gavn af den nye opholdsmulighed. Se mere her

Odense Rundt kan du se en foreløbig oversigt over bænke, borde-bænkesæt, plinte, madpakkehuse med mere.

By- og Kulturforvaltningen