Spring til indhold

Odins Bro

Odense har fået opfyldt en mangeårig drøm; en fast vejforbindelse over Odense Kanal. .

Med færdiggørelsen af Odins Bro er hullet i ringvejssystemet lukket, så trafikken mellem det nordvestlige og det nordøstlige Odense ikke længere skal ledes ind over havnen og gennem byen.


En dobbelt svingsbro

Odins Bro er en dobbelt svingsbro, dvs. to de brosektioner drejes til side, når kanalen skal passeres af skibe. Konstruktionen er er udført, så der er fri gennemsejling i kanalens fulde bredde, når broen er åben. Hvert brofag er næsten 100 m langt, og med fire vejbaner og en dobbeltrettet cykelsti er bredden 28 m. Hvert brofag vejer næsten 2000 tons. 

Odins Bro

 

Har du brug for yderlige information, er du velkommen til at kontakte teamleder i Vejdrift Poul-Ivan Ikkala på poia@odense.dk eller læse VVM-undersøgelsen, tillægget til undersøgelsen og regionplanstillægget herunder:

 

VVM (vurdering af virkning på miljøet) af Kanalforbindelsen (34 Mb)

Tillæg til VVM (5,4 Mb)

Regionplantillæg (66,7 Mb)
By- og Kulturforvaltningen