Ændringer i Vindegade, januar 2018

Fra januar 2018 og ca. et år frem skal der anlægges nye fortove, cykelstier og vejbaner på Vestre Stationsvej i forbindelse med etablering af letbanen.
I den forbindelse ensrettes Vestre Stationsvej i retning mod Odense Banegård Center, og flere busser flyttes til Vindegade fra den 15. januar.

Kontaktinformation

Kontaktinformation

Byudvikling

Nørregade 36
5000 Odense C Mail: byudvikling.bkf@odense.dk

Herved opstår der en ny trafikal situation i Vindegade, hvor fremkommeligheden og trafiksikkerheden ændres. Der sker derfor følgende ændringer i gaden:

 

Ensretning for busser
Fra den 15. januar er der ensrettet for busser i Vindegade. Det betyder, at busserne kun må køre i retning mod Føtex. FynBus kører i forvejen kun den vej, men fremover gælder dette altså også for turistbusser mv.

 

Tung trafik uden ærinde forbudt
Fra den 15. januar er det desuden forbudt for tung trafik (dvs. køretøjer over 3,5 ton) uden ærinde at køre gennem Vindegade. Entreprenører mv., som arbejder i området, må gerne køre ind.

 

Alternativ cykelrute
Det vil stadig være muligt at cykle i Vindegade, men cyklister kan med fordel benytte sig at en ny alternativ cykelrute. Det bliver nemlig tilladt at cykle hele døgnet i gågaden mellem Vindegade og Vestre Stationsvej.

 

Fortsat dobbeltrettet biltrafik
Vindegade er en meget central gade i bymidten, som har en vigtig funktion i at afvikle trafikken i centrum og i at sikre god fremkommelighed. Der vil derfor fortsat være dobbeltrettet trafik for bilister i gaden.

By- og Kulturforvaltningen overvåger og evaluerer løbende trafikudviklingen.

 

Find vej med Odense Rundt.

Opdateret 10-01-2018

By- og Kulturforvaltningen