Vesterbros trafikale ændringer

Den 15. juni ændres ensretninger og svingrestriktioner i Vesterbrokvarteret

Trafikken ændres på Vesterbro

Odense Letbane er godt i gang med arbejdet på Vestre Stationsvej. Den 15. juni 2018 vil vejadgangene ind til Vesterbrokvarteret blive ændret, så de passer til den nye trafiksituation på Vestre Stationsvej. Det betyder, at Kingosgade og Thorsgade lukkes ud mod Vestre Stationsvej, mens der vil være reduceret adgang fra Vestre Stationsvej til Odinsgade, Krudthusgade og Store Glasvej. 

 

Få vist din rute

Som beboer eller besøgende i området anbefales du at bruge app’en og hjemmesiden Odense Rundt til at få overblik over, hvordan du kommer rundt i kvarteret, når de trafikale ændringer træder i kraft. Odense Rundt indeholder en Ruteplanlægger, som altid er opdateret med de seneste trafikale ændringer, og som guider dig den anbefalede rute fra A til B, hvad enten du er i bil, på cykel eller til fods. Som erhvervsdrivende i området kan du også bruge Odense Rundt til at guide din kunder hen til dig. Se her, hvordan du gør


På kortet herunder ses de trafikale ændringer i og omkring Vesterbrokvarteret, som træder i kraft den 15. juni 2018.

Trafikken på Vesterbro ændres

Hent kortet i en større og mere læsbar udgave


By- og Kulturforvaltningen følger løbende udviklingen i kvarteret og vurderer, om der er trafikale udfordringer, der kræver yderligere tiltag. 

 

Hvis du har spørgsmål til ændringerne i Vesterbrokvarteret, er du velkommen til at skrive til fremkommelighed@odense.dk

 

Repræsentanter fra Vesterbrokvarteret har i 2016-2017 været involveret i planlægningen af den fremtidige trafikafvikling i kvarteret. Gruppen har haft fokus på at reducere den gennemkørende trafik og at bibeholde de nuværende parkeringsmuligheder. På baggrund af gruppens arbejde blev den fremtidige trafikale løsning i Vesterbrokvarteret besluttet af By- og Kulturudvalget den 5. december 2017. Læs mere om gruppens arbejde her

Opdateret 14-06-2018

By- og Kulturforvaltningen