Spring til indhold

Vasketøj

 Om vasketøj og hygiejne.

Alle fælles tekstiler, der bruges i pleje og behandling og institutioner, skal kunne vaskes ved 90 grader.

For materialer, der ikke tåler dette, skal der tages stilling til, om disse kan genbruges til andre borgere efter vask. 

 

Tøj og sengelinned ved vask på fælles vaskeri

Ved vask af tøj fra flere brugere i samme maskine anvendes vasketemperatur på minimum 60 grader. Ved lavere temperatur anbefales at vaske den enkelte brugers tøj adskilt fra andre brugeres tøj.

 

Ved tøj, der er forurenet med fx afføring, urin, opkast, spyt og blod, skal hygiejnen skærpes og beboernes tøj vaskes for sig selv i særskilt maskine med temperatur på 90 grader. Kan vasketøjet ikke lægges direkte i vaskemaskine, anvendes vandopløselig pose og derefter i mærket snavsetøjspose.

Fra beboere med infektionssygdomme, hvor man anser, at der er smitterisiko ved sorteringen i vaskeriet, skal alt snavsetøj, såvel tørt som vådt, i vandopløselig pose og derefter i mærket snavsetøjspose. Alternativt bruges almindelig plastpose, hvor indholdet kommes direkte i vaskemaskinen uden berøring. I daginstitutioner for børn lægges forurenet tøj i en plastpose, som bindes til og afleveres til forældrene.

Personale anbefales at bruge handsker ved arbejde med vasketøj.

Rent sengelinned opbevares i et tørt lukket skab eller skuffe.

 

Vasketøjskurv

Vasketøjskurven skal være af materiale, der tåler sæbevand. Rengøres efter behov dog minimum en gang månedligt. Tørt snavsetøj opbevares i vasketøjskurv med mulighed for ventilation, gerne med låg.

Hvis der anvendes tøjpose, må denne ikke blive våd.

 

Viskestykker og karklude

Vaskes ved 90 grader.

 

Dyner og hovedpuder

Det anbefales, at de kan tåle vask ved 60 grader.

 

Læs mere om Hygiejne i daginstitutioner 2013


 

Læs mere om håndtering af vasketøj i sundhedsplejens nyhedsbreve til daginstitutioner og dagplejere her:

Referencer:
Dansk Standard. DS 2451-2. Styring af infektionsprofylakse i sundhedssektoren - Del 2: Krav til håndhygiejne. 1. udgave. Charlottenlund 2002.

Dansk Standard. DS 2451-2. Styring af infektionsprofylakse i sundhedssektoren - Del 2: Krav til håndhygiejne. 1. udgave. Charlottenlund 2002.

Dansk Standard. DS 2451-10. Styring af infektionsprofylakse i sundhedssektoren - Del 10: Krav til rengøring. 1. udgave. Charlottenlund 2002.

Borgmesterforvaltningen