Spring til indhold

Vasketøj

Om vasketøj og hygiejne.

OBS: Personale skal anvende handsker og engangsforklæde ved håndtering af vasketøj.

 

Vasketøj i institutioner

Alle fælles tekstiler, der bruges i pleje og behandling og institutioner, skal kunne vaskes ved 90 grader.
For materialer, der ikke tåler dette, skal der tages stilling til, om disse kan genbruges til andre borgere efter vask. 
 

Tøj og sengelinned ved vask i fælle vaskemaskine

Ved vask af tøj fra flere borgere i samme maskine anvendes vasketemperatur på minimum 60 grader. Ved lavere temperatur anbefales at vaske den enkelte borgers tøj adskilt fra andre borgeres tøj.
 
Ved tøj, der er forurenet med f.eks. afføring, urin, opkast, spyt og blod, skal hygiejnen skærpes og borgerens tøj vaskes for sig selv i særskilt maskine med temperatur på 90 grader. Dette gælder også tøj og sengelinned fra borgere, der har en infektionssygdom, der udløser skærpet hygiejne. Kan vasketøjet ikke lægges direkte i vaskemaskine, anvendes vandopløselig pose, som opbevares i en almindelig plasticpose, indtil det er muligt at lægge den vandopløselige pose direkte i vaskemaskinen.

 

I ejendomme, hvor borgeren anvender fællesvaskeri

Hvis vasken ikke er vasket på min. 60 gr., skal maskinen køres igennem på 90 gr. efter vasken for at afbryde smittespredning.

 

Borgeren har en kendt infektion, eller der er risiko for smittespredning (f.eks. karantæneramte):
Tøjet lægges i smeltepose og dernæst i en lukket plastpose, som kan transporteres til vaskeriet.
Personalet kan transportere vasketøjet under hensyntagen til de generelle hygiejniske principper.

 

I vaskeriet: Posen placeres foran vaskemaskinen tæt på lågen. Personalet anvender plastforklæde og handsker og åbner med rolige bevægelser plastposen, og smelteposen lægges uåbnet ind i maskinen. Når maskinen er startet, desinficeres/sprittes kontaktpunkter på maskinen. 

 

I daginstitutioner for børn

Forurenet tøj lægges i en plastpose, som bindes til og afleveres til forældrene.
Personale anbefales at bruge handsker ved arbejde med vasketøj.
Rent sengelinned opbevares i et tørt lukket skab eller skuffe.

 

Vasketøjskurv

Vasketøjskurven skal være af materiale, der tåler sæbevand. Rengøres efter behov dog minimum en gang månedligt. Tørt snavsetøj opbevares i vasketøjskurv med mulighed for ventilation, gerne med låg.
Hvis der anvendes tøjpose, må denne ikke blive våd.

 

Viskestykker og karklude

Vaskes ved 90 grader.
 

Dyner og hovedpuder

Det anbefales, at de kan tåle vask ved 60 grader.
 

Læs mere om Hygiejne i daginstitutioner 2013

 

Referencer:

Dansk Standard. DS 2451-2. Styring af infektionsprofylakse i sundhedssektoren - Del 2: Krav til håndhygiejne. 1. udgave. Charlottenlund 2002.

Dansk Standard. DS 2451-2. Styring af infektionsprofylakse i sundhedssektoren - Del 2: Krav til håndhygiejne. 1. udgave. Charlottenlund 2002.

Dansk Standard. DS 2451-10. Styring af infektionsprofylakse i sundhedssektoren - Del 10: Krav til rengøring. 1. udgave. Charlottenlund 2002.

Borgmesterforvaltningen