Spring til indhold

Tracheostomier

 Om tracheostomi og hygiejne.

Tracheostomi

En tracheostomi anlægges ved et kirurgisk indgreb, via et indsnit mellem 2. og 3. trachealring eller ved en perkutan fremgangsmåde, hvor tracheostomikanylen indsættes med dilatatorer. Tracheostomikanylen kan være med og uden cuff og med og uden inderkanyle.

Trakeostomien kan være anlagt til brug over en kortere periode eller fungere som en permanent anlagt tracheostomi. Den anvendes til patienter i respiratorbehandling, men patienter får også anlagt kanylen af anden årsag (f.eks. i forbindelse med tumorvæv på halsen).

Kanylen skiftes i visse situationer allerede dagen efter anlæggelsen, den bliver da afcuffet, og der anlægges en ny kanyle med inderkanyle. I andre situationer kan der gå længere tid, inden den skiftes. 

 

Skiftehyppighed

Der skal forlægge skifteprocedure fra behandlende sygehus

Der skelnes mellem steril og ren skifteprocedure.

Efter anlæggelse behandles stomien sterilt det første døgn. Herefter bør skiftemetoden fastlægges på baggrund af en risikovurdering, der inddrager helingstid, hvor længe trakeostomien skal ligge og patientens samlede situation.

Som hovedregel skal intensive patienter og immunsupprimerede patienter have skiftet forbinding sterilt, indtil kanylen/tuben har dannet en kanal.

Borgmesterforvaltningen