Spring til indhold

Stik- og skæreuheld samt stænk eller sprøjt i øjne eller mund

 Om hygiejne og udsættelse for blod- eller vævsoverført smitte.

Stik- og skæreuheld, stænk eller sprøjt i øjne/mund er relevant for personer, der skønnes at kunne være udsat for blod- eller vævsvæskeoverført smitte. 

Smitteveje


Hepatitis B virus, hepatitis C virus og hiv (human immundefekt virus) har det til fælles, at de kan smitte via blod og andre vævsvæsker som cerebrospinalvæske, peritonealvæske, amnionvæske, sæd og skedesekret.

 

Blod er den mest betydningsfulde kilde i erhvervsmæssig sammenhæng.

 

Afføring, urin og spyt anses ikke for smittefarligt medmindre det indeholder synligt blod. Dybe bid med tydelig hudpenetration er forbundet med en meget lille smitterisiko.

Forholdsregler ved uheld

 • Ved forurening af hel hud vaskes med sæbe under rindende vand efterfulgt af huddesinfektion med egnet desinfektionsmiddel to gange, hvor huden tørrer før anden afspritning. Der anvendes hånddesinfektionsmiddel, hospitalssprit 70-85 % eller klorhexidinsprit 0,5 %.
 • Ved forurening af defekt hud og ved stik- og snitlæsioner (= hudpenetration) vaskes med sæbe under rindende vand efterfulgt af desinfektion med egnet desinfektionsmiddel to gange, hvor huden tørrer før anden afspritning. Der anvendes hånddesinfektionsmiddel, hospitalssprit 70-85 % eller klorhexidinsprit 0,5 %.
 • Ved blodstænk i munden foretages skylning med rigelige mængder vand.
 • Ved blodstænk i øjne foretages skylning med rigelige mængder vand, om muligt NaCl 0,9 %.

Umiddelbart efter uheldet

 • Den skaderamte medarbejder noterer patientens navn, CPR-nummer og adresse – med henblik på blodprøvetagning for udredning af smittekilde.
 • Den skaderamte medarbejder kontakter daglig leder og sikkerhedsrepræsentant for udarbejdelse af skadesanmeldelse
 • Ved risiko for blodoverført smitte med hepatitis B bør henvendelsen ske snarest mulig og altid højst 24 timer efter uheldet.

Ved risiko for hiv, hepatitis B og C smitte

 • Ved mistanke om at skaderamte har været udsat smitte kontaktes Infektionsmedicinsk Afdeling Q, Odense Universitetshospital . Husk at oplyse, du kommer fra Odense Kommune
 • Infektionsmedicinsk afdeling kan kontaktes:
  Afd. Q Daghospital
  Kløvervænget 4, indgang 90 stuen
  Telefon 65 41 34 39

  Åbningstider:

  Mandag – fredag kl. 8.00-14.30

  Uden for dagarbejdstid:
  OUH FAM (Fælles Akut Modtageafdeling)
  Telefon 65 41 47 26
 • Start af behandlingen skal ske hurtigst muligt og senest 24 timer efter uheldet. Der skal derfor gives mulighed for, at den skaderamte (evt. med taxa) kan begive sig af sted til Infektionsmedicinsk afdeling Q, Odense Universitetshospital.
 • Afdeling Q oplyser, at ved uheld om aftenen kan man vente med at komme til næste dags morgen (dog ikke, hvis det er en lørdag eller en søndag).
 • Ved stik og skæreuheld på en søndag, kan man vente med at kontakte afdeling Q til mandag morgen. Dette for at undgå evt. ventetid på FAM. 

Det videre forløb aftales individuelt

Referencer

 • Den centrale afdeling for sygehushygiejne, Statens Serum Institut 2004, "Råd og anvisninger om Desinfektion i Sundhedssektoren".
 • Opfølgning på stikskader - Sundhed.dk 
 • Sundhedsstyrelsen 1992, "Vejledning om human immundefekt virus HIV og forebyggelse af blodbåren smitte".
 • Sundhedsstyrelsen 2002, "Vejledning om forebyggelse mod viral hepatitis".

Borgmesterforvaltningen