Spring til indhold

Forholdsregler for gravide

 Om forholdsregler og hygiejne for gravide.

Her kan du læse om, hvilke forholdsregler gravide skal tage i forhold til følgende sygdomme: 

 

Rubella(Røde hunde)

(Røde hunde)

Ved smitte med røde hunde før 20. graviditetsuge, kan fostret fødes med defekter. Smitte sker via spyt. Både kliniske og subkliniske tilfælde smitter. Smittetiden er fra 1 uge efter første udsættelse og til 5 dage efter udslættets frembrud. Inkubationstiden er normalt 16 - 18 dage til fremkomst af udslæt. Omkring 90 % af danske gravide har antistoffer mod røde hunde. Efter indførelse af MFR-vaccination er sygdommen sjælden - derfor er risikoen for at blive smittet i Danmark lille. Smitte kan dog ske ved udlandsrejser, eller hvis der i Danmark opstår en epidemi pga. dårlig vaccinationsdækning.

Anbefaling:

 • Alle kvinder bør vaccineres mod rubella, med mindre de har antistoffer.
 • Ikke-vaccinerede kvinder i erhverv med børnekontakt bør vaccineres før arbejdet påbegyndes.
 • I tilfælde af rubella på arbejdspladsen meldes den gravide fraværende, indtil der foreligger antistofbestemmelse.
 • Gravide, der har antistoffer, skal ikke tage andre forholdsregler end sædvanlig god hygiejne i omgang med rubellasmittede/syge børn.
 • Gravide, der ikke har antistoffer, meldes fraværende fra arbejde med børn i de første 20 graviditetsuger. Kvinden bør undersøges for antistoffer hver 14. dag indtil 17. uge med henblik på rådgivning om eventuel abort ved serokonvertering, dvs. at hun har dannet antistoffer, fordi hun er smittet inden for de seneste 2 uger.

Cytomegalovirus (CMV)

Under graviditet kan fostret smittes ved primær og sekundær infektion hos moderen. Medfødt CMV kan medføre varige neurologiske skader. CMV er vidt udbredt i befolkningen. 30 - 40 % af alle børn smittes før 1 års alderen, 60 % har haft den inden 30 års alderen og næsten alle inden 70 års alderen. Alle børn må betragtes som mulige CMV-udskillere. Både børn og voksne udskiller virus i måneder op til år ved såvel medfødt som erhvervet CMV-infektion.

CMV overføres kun via friske sekreter som spyt, urin, skedesekret, sæd og modermælk. Smitte sker derfor ved tæt direkte kontakt samt ved blodtransfusion og organtransplantation. CMV kan kun overleve kort tid uden for kroppen og smitter derfor ikke gennem luften eller via genstande. CMV ødelægges let af fedtopløsende midler som sæbe og vaskemidler.

Anbefaling:

 • Ansatte uden for sygehuse, der skal passe børn under 1 år med symptomgivende CMV, bør ved graviditet omplaceres eller fritages for arbejde under hele graviditeten. Dette gælder, uanset om hun har antistoffer eller ej, idet der også er risiko for fosterskader ved reinfektion
 • For ansatte uden for sygehuse, der skal passe andre patienter med CMV-infektion, vil der ikke være grundlag for omplacering under graviditet. Her vil overholdelse af omhyggelig hygiejne, specielt håndvask, være tilstrækkeligt til at afbryde smitteveje
 • Ansatte på sygehuse bør, hvis de skal deltage i plejen af spædbørn med symptomer på medfødt CMV-infektion, bruge handsker og undlade at tage barnet tæt op til sig, når de pusler det. Såfremt sædvanlig god hygiejne overholdes, er der ingen smitterisiko, og der vil ikke være grundlag for omplacering.

Forkølelsessår (Herpes simplex virus)

Der er ikke risiko for gravide i pleje og behandling af patienter med herpes simplex virus.


Hepatitis B Virus (HBV)

Anbefaling for ansatte, der arbejder under husstandslignende forhold på institutioner.

 • Ikke-vaccinerede gravide bør omplaceres under hele graviditeten, hvis de arbejder med HbeAg-positive personer under husstandslignende forhold, f.eks. i bofællesskab.

Bærertilstand af Hepatitis B >e< antigen anses som den største smitterisiko.Human Immundefekt Virus (HIV)
Der er ikke risiko for gravide i pleje og behandling af patienter, der er HIV-smittede.

Mæslinger

Læs her.

 

Variceller, skoldkopper

Anbefaling:

 • I institutioner, hvor der er udbrud af skoldkopper, anbefales den gravide at meldes fraværende, indtil hun har svar på antistofbestemmelse. Hvis hun ikke har antistoffer, bør hun meldes fraværende indtil 20. graviditetsuge.

 

Parvovirus B 19, Lussingesyge

Sygdommen er en almindelig børnesygdom, der efterlader livslang immunitet. Ca. 2/3 af voksne danskere har haft den. Smitter ved direkte og indirekte kontakt samt luftbårent (aerosolsmitte). Der kan påvises IgM og IgG antistoffer i en enkelt blodprøve. Hvis en gravid, som ikke har haft sygdommen, smittes, er risikoen for smitteoverførsel til fostret ca. 5 %. Sygdommen smitter før symptomer, og hos en del forløber sygdommen uden symptomer.

Anbefaling:

 • Ved udbrud eller epidemi med parvovirus B19 på arbejdspladser, f.eks. på skoler eller i børnehaver, bør gravide ikke beskæftiges, mens epidemien står på, med mindre der er sikkerhed for, at hun er immun mod pågældende sygdom.

  Læs mere om parvovirus her
 • Borgmesterforvaltningen