Spring til indhold

Skærpet hygiejne

 Om skærpet hygiejne.

Ved skærpet hygiejne forstås forholdsregler, der er mere konsekvente og indgribende end almindelige hygiejnerutiner, og som iværksættes ved tegn på øget smittespredning. Skærpet hygiejne sættes i værk af Styrelsen for Patientsikkerhed og/eller Børn-,unge- eller socialoverlæge i samarbejde med det berørte personale og de berørte borgere. Forholdsreglerne ved den skærpede hygiejne afhænger af den sygdom, den er rettet imod, og Styrelsen for Patientsikkerhed eller den kommunale sundhedstjeneste vil give vejledning i det konkrete tilfælde.


I Sundhedsstyrelsens vejledning om skærpet hygiejne er beskrevet, at den typisk kan bestå af: 

  • Opslag på den enkelte arbejdsplads med detaljerede oplysninger om, hvad den enkelte selv kan gøre for at undgå, at sygdommen spredes yderligere.

  • Orientering af personale inkl. rengøringspersonale.

Børn-, unge- eller socialoverlæge kan som led i den skærpede hygiejne rådgive personale samt forældre til børn i daginstitutioner om en konsekvent personlig hygiejne i hjemmet, således at smittespredning forebygges i familien.

Målrettet rengøring skal tilpasses efter omstændighederne og sygdommens karakter efter drøftelse med den kommunale sundhedstjeneste.

Skærpet hygiejne gennemføres erfaringsmæssigt i mindst 2-3 uger, hvilket som regel er nok til at afbryde smittevejene og standse epidemien.

Styrelsen for Patientsikkerhed skal underrettes om:

  • Alvorlige (anmeldelsespligtige) smitsomme sygdomme som f.eks. salmonella og hepatitis.

  • Ophobede sygdomstilfælde af alvorlig karakter (epidemi).

Borgmesterforvaltningen