Spring til indhold

Rengøring af IT- udstyr og telefoner

Rengøring af computere, skærme, tastaturer, telefoner og lignende inventar.

Den vigtigste forholdsregel for at forebygge indirekte kontaktsmitte via ovenstående udstyr er en korrekt udført håndhygiejne efter anvendelsen af udstyret samt inden patientkontakt eller kontakt med rene/sterile redskaber.


Principper og forudsætninger:

 • Ved at fjerne støv og snavs reduceres mængden af mikroorganismer, hvorved risikoen for smittespredning fra miljøet mindskes.
 • Det forudsættes at spild fjernes umiddelbart.
 • Det forudsættes, at udstyret berøres med synligt rene og tørre hænder.
 • Det anbefales, at så meget som muligt af udstyret gøres trådløst
 • Udstyret (f.eks bærbar pc) medbringes ikke på en isolationsstue, med mindre det kan tåle den rengøring og desinfektion, der kræves i forbindelse med isolationen, og udstyret har en rengøringsvenlig udformning.

Hyppighed:

 • Computere, skærme, tastaturer og telefoner skal betragtes som en del af inventaret i det rum, hvor de er placeret.
 • De skal rengøres med samme hyppighed som det miljø, hvori de er placeret.
 • Synlig forurening og spild fjernes straks
 • Der skal være særlig opmærksomhed på hygiejne og rengøring af PC og evt. fastnet telefon, der benyttes af flere medarbejdere (dele kontor). Udstyret, der deles mellem flere brugere, skal rengøres grundigt før og efter brug. 

Hvordan:

 • Almindeligt tastatur, harddisk, telefon og lignende inventar aftørres med en hårdt opvredet klud - alternativt foretages der en afspritning.
 • Tastaturet vendes på hovedet og rystes let.
 • Almindelige skærme kan tåle sprit og almindelige rengøringsmidler. Fladskærme samt skærme på bærbare computere skal aftørres forsigtigt med en hårdt opvreden klud med et mildt rengøringsmiddel som f.eks. opvaskemiddel.
 • Øvrige områder på skærmen aftørres med en hårdt opvredet klud.

Borgmesterforvaltningen