Spring til indhold

Observationer og pleje ved sondeernæring

 Sondeernæring og hygiejne.

Observationer og pleje ved sondeernæring:

Diarre kan forekomme ved:

kan forekomme ved: 
 • For hurtig indgift af sondeernæringen.
 • At sondeernæringen gives i for store mængder.
 • At der sker ændringer i indholdet af sondeernæringen.
 • Medicinændringer.
 • Forurening af sondeernæringen.

Ved diarre og påvirket almentilstand kontaktes læge.

 

Opkastning kan forekomme ved:

kan forekomme ved:
 • For hurtig indgift af sondeernæringen.
 • At sondeernæringen gives i for store mængder.
 • Medicinændringer.
 • Reflux – tilbageløb af sondeernæringen.
 • Infektion/gastrit – maveinfektion.

Ved opkastning og påvirket almentilstand kontaktes læge

 

Forstoppelse – obstipation kan forekomme ved:

kan forekomme ved:
 • Visse typer sondeernæring.
 • Ved væskemangel.
 • Medicinskift.
 • Inaktivitet.

Ved påvirket almentilstand eller ingen afføring i 3 dage kontaktes læge.

 

Pleje og observation ved duodenalsonde:

Duodenalsonde er en sonde, der føres fra næsen gennem spiserøret til mavesækken. Denne sonde anvendes, hvis der er behov for sondeernæring i kortere tid.
Ved brug af sonde:

 • Håndhygiejne – klargør sondeernæring på rent bord. Dæk evt. af for at undgå dryp på møbler og lignende.
 • Ryst sondeernæring inden brug.
 • Sondeernæring gives tempereret - max 37 grader.
 • Kontroller, at sonden stadig er fastgjort på næse eller kind.
 • Kontroller, længdemarkeringen på sonden er hvor den skal være.
 • Kontroller, at sonden ligger i mavesækken, som da den blev lagt – brug en sprøjte til at trække mavesaft op gennem sonden.
 • Er det ikke muligt kan luft blæses gennem sonden med sprøjten og samtidig lytte med stetoskop over ventriklen. Ved korrekt placering høres tydelig boblen.

Hudproblemer ved PEG sonde:

Årsagen til rødme og irritation af huden omkring stomien vurderes. Det kan skyldes tryk, væskeudsivning eller infektion.

 • Ved infektion eller problemer med behandling af hudproblemer kontakt læge for behandling.
 • Ved hudpleje irriteret hud brug comfeel barriere creme, ved meget rød og hudløs hud brug comfeel critic barriere creme og overhold hygiejniske principper.
 • Hypergranulation ses som fortykkelse af huden og skyldes forsinket heling af vævet. Der kan forekomme væske udsivning og blødning fra vævet. Kan behandles med hormoncreme elocon x 1 dagligt (recept pligtig) eller kirurgisk fjernelse – ofte er tålmodighed og ro til huden lige så effektivt. Det er ikke farligt, men bør behandles i samråd med læge, hvis det giver problemer.

Smerter:

 • Lette mavesmerter kan forekomme de første 14 dage efter anlæggelse – behandles efter vejledning fra sygehus.

 

Borgmesterforvaltningen